PLANLAGT UTVIKLINGSPROSJEKT, Tallinn, Estland
Type: Flerbruk

Vi planlegger å utvikle Rocca al Mare-senteret til et multifunksjonelt boligmiljø i regionen ved å bygge kontor- og tjenestelokaler samt boliger, i tillegg til mer shopping i området. Mulighet for å inkludere bedre offentlige transportforbindelser blir også undersøkt. 

Rocca al Mare ligger et par kilometer vest for sentrum, i hjertet av et tettbebodd boligområde. Målet vårt er å øke verdien til Rocca Al Mares utendørs parkeringsområde med planer om fortetting, som omfatter kontor-, underholdnings- og tjenestelokaler samt leiligeter til salg og leie. Byplanleggingen pågår for tiden, sammen med utformingen av detaljer for fremtidig bruk av området.

Brutto bygningsområde: ~100 000