PLANLAGT UTVIKLINGSPROSJEKT, Helsinki-området, Finland
Type: Bolig- og kommersiell utvikling

Et område med høy kvalitet og livskvalitet

Vi planlegger å utvikle området rundt Isomyyri kjøpesenter til urbane boligblokker sammen med grunneierne i nærheten. Målet vårt er å skape et område med høy kvalitet og livskvalitet, som kombinerer urban livsstil, ulike tjenester, arbeid, fritig og offentlige utendørsområder av høy kvalitet. 

I utviklingsprosjektet blir de eksisterende bygningene rundt Isomyyri kjøpesenter samt parkeringsfasiliteten revet og erstattet for det meste av leiligheter, i tillegg til næringslokaler, tjenestelokaler og kontorer. Områdets byplanlegging pågår.

Brutto bygningsområde for Citycon: ~27 000

IsoMyyri

Utvikle attraktive urbane omgivelser

Dette området har en flott beliggenhet ved siden av togstasjonen Myyrmäki, i tillegg til en bussterminal der det går flere busslinjer. Transportknutepunktet med alle de nødvendige tjenestene og fritidstilbudene danner et fantastisk startpunkt for bærekraftig utvikling. Fornybar energi brukes i bygningene, og videre planlegging kommer til å undersøke potensiell bruk av geotermisk energi.

Vi utviklinger området så det blir enda mer urbant. Utviklingsplanen gjelder for vellykkede elementer i metropolområder, slik som grøntarealer og hager på taket på boligblokkene, kombinert med høyere konstruksjon. Levevilkårene i området planlegges å økes ved å innføre kunst i området.