Citycon er et av de ledende senterselskapet i Norge. Våre sentre betjener kunder over hele landet. Vi har en sterk tilstedeværelse i Oslo-området, der befolkningen vokser kraftig og kjøpekraften er høy.
Elverum, Norge
Skien, Norge
Bergen, Norge
Oslo, Norge
Oslo, Norge
Oslo, Norge
Trondheim, Norge
Sarpsborg, Norge
Stavanger, Norge
Kongsvinger, Norge
Oslo, Norge

Citycon-sentrene i Norge er de foretrukne shopping- og fritidsdestinasjonene for millioner av besøkende hver måned. Våre norske sentre ligger over hele landet med fokus på større byer. Norge er et interessant vekstmarked for detaljister, restaurantkjeder, underholdningsaktører og andre tjenesteleverandører. Et sentralt trekk ved våre sentre i Norge er enkel tilgang til offentlig transport.

Norske Citycon-sentre utvikles regelmessig. Målet er å stimulere interesse fra besøkende og levere nye tjenester og muligheter for våre leietakere. Vi samarbeider tett med våre leietakere i valg av fokusområder for senterutvikling. Ombyggings- og ominnredningsaktiviteter skjer med jevne mellomrom for å holde anleggene oppdaterte og attraktive. I tillegg til å betjene våre leietakere, tilbyr også våre sentre tjenester for kunder som søker å nå publikum gjennom popup-butikker eller merkevarepromoteringer.

Vi tilstreber å minimere de negative miljøpåvirkningene fra driften av Citycon-sentre i Norge. Sentrene utvikles i tråd med Citycons bærekraftstrategi.