Vi gir lokalsamfunn verdi ved å utvikle attraktive steder for å bo, jobbe, samles og handle

Vi har omfattende erfaring som byutvikler og bruker vår kompetanse når vi skaper flerfunksjonelle sentre som inkluderer varehandel, tjenester, boliger, kultur, kontorer, helse, matservering og fritidsaktiviteter.

Som byutvikler anerkjenner vi viktigheten av samarbeid med lokalmiljøet, naboer og lokale myndigheter. Dialog og engasjement er grunnleggende for vellykkede utviklingsprosjekter.

Vi forplikter oss til bærekraftig utvikling og eiendomsforvaltning. Vi utvikler for fremtidige generasjoner og i henhold til standardene fremtidige generasjoner fortjener.

Pågående utviklingsprosjekter 

Finland

Planlagte utviklingsprosjekter

Fullførte utviklingsprosjekter

Finland