PLANLAGT UTVIKLINGSPROSJEKT, Bergen, Norge
Type: Flerbruk og boligutvikling

Byutvikling for å styrke Fyllingsdalen og samle folk i Bergen

Oasen, som befinner seg i hjertet av Fyllingsdalen i Bergen, skal utvikles til et moderne flerbrukssenter som inneholder boliger, kontorer, offentlige helsetjenester og varehandel. Vi utvikler Oasen i samarbeid med kommunen. Oasen spiller en større rolle i de pågående kommunale reguleringsplanene for utvikling av Fyllingsdalen, som fremhever Oasen som bydelens sentrum.

GLA: 64 900
Estimert ferdigstillelse: 2030

Oasen

Oasen forvandles til en moderne bykjerne

Oasen har en lang historie i Fyllingsdalen, helt tilbake til åpningen i 1971. Vi mener at forvandlingen som er beskrevet i reguleringsplanen vil bidra til et godt byliv for den kommende generasjonen i Fyllingsdalen.

De første fasene av utviklingsprosjektet ved Oasen ble fullført sommeren 2021. Oasen har åpnet opp mot omgivelsene. Nye gjennomsiktige fasader og restauranter på utendørstorget knytter senterets innside med utsiden. Mer enn 6 000 kvadratmeter gamle kontorlokaler konverteres til lokaler for et nytt helsesenter, servering og dagligvarer. Et nytt offentlig helsesenter, Familiehuset, har åpnet lokalene på 4 650 kvadratmeter.

Våre utviklingsplaner for senteret inkluderer 220–250 leiligheter. Nye boliger og kontorer vil styrke Fyllingsdalen som et levende bysentrum.
 

Et ekte transportknutepunkt

Oasen kommer til å få en større rolle som transportknutepunkt. Bergen bybane, med en holdeplass rett utenfor Oasen, åpner i november 2022. Fyllingsdalen blir knyttet til et nytt og større nedslagsfelt i Bergen, inkludert byens sentrum. Den nye bussterminalen ved senteret, som også åpnet i 2022, styrker Oasen som transportknutepunkt ytterligere.

Erik Lennhammar, utviklingssjef hos Citycon

"Oasen gjennomgår en svært spennende forvandling. Den nye bybanestasjonen og bussterminalen gjør mobilitet enklere og grønnere, mens det planlagte kultursenteret og biblioteket rett overfor Oasen vil være glimrende bidrag til Oasen som flerbrukssenter. Citycon utvikler i henhold til sin strategi ved å inkludere boliger, kontorer og tjenester i våre sentre, da vi ønsker å skape langsiktig verdi for lokalsamfunn og leietakere."