Citycons bærekraftsrapport i 2022 består av et fokusert bærekraftsrapport i PDF-format som gir informasjon om bærekraftspørsmålene som betyr mest for oss og våre interessenter. For å gjøre rapporten mer leservennlig er ytterligere case-eksempler lagt til vår nettside. Alt dette materialet finner du nedenfor eller via lenker i bærekraftsrapport 2022. Denne siden bør inneholde de to PDF-vedleggene til høyre:

Bærekraftsrapport 2022