PLANERAT UTVECKLINGSPROJEKT, Tallinn, Estland
Typ: Blandad användning

Vi planerar att utveckla Rocca al Mare-centret till en multifunktionell boendemiljö genom att skapa ytterligare kontor, serviceutbud och bostäder och handel i regionen. Möjligheterna att inkludera bättre kollektivtrafikförbindelser studeras också. 

Rocca al Mare ligger bara några kilometer väster om stadens centrum, i hjärtat av ett tätbefolkat bostadsområde. Vårt mål är att öka värdet på Rocca Al Mares utomhusparkeringsområde genom förtätningsplaner som inbegriper kontors-, nöjes- och servicelokaler samt lägenheter i form av bostads- och hyresrätter. Stadsplaneringen pågår parallellt med detaljplaneringen för den framtida markanvändningen.

Byggnadens bruttoyta: ~100 000