PLANERAT UTVECKLINGSPROJEKT, Köpenhamn, Danmark
Typ: Blandat utvecklingsprojekt

Välkommen till Albertslund Centrum – en ny och modern mötesplats för lokalsamhället

Albertslund Centrum i utkanten av Köpenhamn kommer att omfattas av stora investeringar under de kommande åren. Vi kommer att utveckla och renovera centrumet. Kvarteret ska utvecklas och stärkas på flera sätt. Fokus ska ligga på ett bättre centrum, ökad säkerhet, nya grönområden och bättre kopplingar mellan centrum och arbetsplatser med kultur och bostäder. Det huvudsakliga målet är att skapa ett mer levande och tryggt Albertslund Centrum.

Kort historik

Albertslund Centrum

Albertslund Centrum byggdes 1965 som ett av Danmarks första köpcentrum. År 2012 tog Citycon över centret som i dag har en stark närmiljö med många lokala butiksägare, en rik kulturmiljö och unik arkitektur.

Centrumet är på många sätt stadens hjärta men det har knappast förändrats sedan det byggdes. Samtidigt genomgår Albertslund för närvarande snabba förändringar. Detta skapar ett behov av att revitalisera Albertslund Centrum så att det förblir ett modernt och uppdaterat gemensamt centrum för alla i kommunen.

Tillsammans med kommunen och invånarna i Albertslund vill vi skapa en modern och tidsenlig stadskärna som är hållbar och attraktiv för näringslivet, kulturen och vardagen. En plats som dessutom är säker att arbeta, bo och röra sig i.

Vi ska utveckla och framtidssäkra nya Albertslund centrum med stor respekt för historien. Vi vill i större utsträckning öppna upp centret mot resten av staden och allt vad Albertslund har att erbjuda. Exempel på detta är stadens starka kulturutbud som Forbrændingen, Musikteatret och biblioteket, men också det blågröna området bakom Musikteatret som i dag är undangömt.

Nya Albertslund Centrum

På Citycon driver vi våra köpcenter med tonvikt på hållbarhet. Vi har ett ambitiöst mål om att vara CO2-neutrala år 2030 – helt i linje med Albertslunds kommuns miljöprofil.

Vi vill att Albertslund Centrum i framtiden ska få ett grönt utseende med mer urban natur och planterade takytor. Detta skapar ett hållbart uttryck och bidrar till att framtidssäkra centrum så att vi kan begränsa klimatpåverkan och bättre stå emot extremväder.

Vi vill också skapa bättre utrymme för kollektivtrafik, cyklar och fotgängare. Detta gäller både i själva Albertslund centrum och via trygga, lättillgängliga och naturliga förbindelser till stationen och områdena runt centrum.

Investeringen kommer att inbegripa flera nya bostadsområden i många olika storlekar. Dessutom kommer fler och bättre ytor för caféer, restauranger, butiker och företag. Fler grönområden samt en omläggning av stigar och tunnlar kommer att göra centrum mer öppet, ljust och välkomnande. Vi planerar även nya parkeringshus med plats för bilar, laddstationer, cyklar, elcyklar och mycket annat.

SCHEMA

2015–2022

  • Öppning av Sundhedshuset, Albertshøj fas 1 + 2 och Kvickly
  • Omfattande renoveringar av tak, avlopp och rörledningar, fasader, fönster, el- och värmesystem
  • Optimering av butiksmix, omfattande hyresgästinstallationer

2022–framåt

  • Öppning av Albertshøj fas 3 + nya butiker
  • Politisk handläggning av Citycons översiktsplan, samråd, detaljplan, offentlig anbudsprocess med mera.