PLANERAT UTVECKLINGSPROJEKT, Helsingforsområdet, Finland
Typ: Bostads- och handelsprojekt

Ett förstklassigt och levande område

Vi planerar att tillsammans med angränsande markägare utveckla köpcentrumområdet Isomyyri till ett stadskvarter. Målet är att skapa ett förstklassigt och levande område som kombinerar stadsliv, service, arbete, fritid och förstklassiga offentliga utomhusrum. 

I utvecklingsprojektet kommer befintliga Isomyyri-köpcentrumbyggnader samt parkeringsanläggningen att rivas och till största del ersättas av lägenheter utöver butiks-, service- och kontorslokaler. Områdets stadsplanering pågår.

Citycons bruttoyta: ~27 000

IsoMyyri

Utvecklar en attraktiv stadsmiljö

Området har ett utmärkt läge intill Myrbacka tågstation och en bussterminal med flera busslinjer. Transportnavet ger tillsammans med ett komplett serviceutbud och rekreationsmöjligheter en utmärkt utgångspunkt för hållbar utveckling. Byggnaderna drivs av förnybar energi och vidare planering kommer att undersöka utnyttjandet av geotermisk potential.

Vi utvecklar området till att bli ännu mer urbant. Utvecklingsplanen gäller populära element i en storstadsmiljö, som grönområden och takträdgårdar på bostäder, i kombination med högre byggnation. Områdets livskraft stärks ytterligare genom att konstverk integreras.