Passionerade medarbetare är vår största tillgång

Vi på Citycon anser att fantastiska människor skapar fantastiska köpcentrum, och att både våra hyresgästers och vår egen framgång står i direkt relation till att ha rätt person på rätt plats. Passionerade medarbetare är nyckeln när det gäller att skapa en dynamisk bolagskultur, som främjar nya idéer och innovation.

Vi arbetar flexibelt i nordiska team som besitter en bred kompetens inom detaljhandel, leasing, köpcentrumsförvaltning, fastighetsutveckling och ekonomi.

Vi uppmuntrar våra medarbetare att växa professionellt och att utforska olika karriärvägar. Vi tror att det finns ett starkt samband mellan hur medarbetarna mår och deras prestationer på arbetsplatsen, därför uppmuntrar och stöder vi arbetslivsbalans. Vårt mål är att skapa en kreativ och effektiv arbetsmiljö.

Möt våra medarbetare

Nyckeltal om våra anställda
241

totalt antal anställda

 

40%

av anställda i Norge

 

24%

av anställda i Sverige

21%

av anställda i Finland och Estland

 

15%

av anställda i koncernfunktioner

 

43% / 57%

fördelning kvinnor/män