Hållbar utveckling skapar
  varaktiga värden

   

  Hållbarhet


  För Citycon är hållbar utveckling  viktigt för att skapa varaktiga värden. Vi arbetar enligt höga etiska principer och vill bidra till lokalsamhället i allt vi gör. Vi strävar efter att alltid ta hänsyn till miljöaspekterna och trivseln i områdena som omger våra fastigheter.

  Mission

  Att erbjuda affärslokaler och shoppingupplevelser som är hållbara såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt.

  Ambition

  Att vara en föregångare för hållbar förvaltning av köpcentrum.

  Aktiv ägare och långsiktig utvecklare

  Citycon är en aktiv och långsiktig ägare, förvaltare och utvecklare av köpcentrum. Våra investeringar påverkar lokalsamhället genom att vi skapar jobb och gör lokala upphandlingar. Samtidigt utgör våra köpcentrum en miljöbelastning.

  Stärker välmågan hos lokalsamhälle

  • Den lokala ekonomin stärks av skatteintäkter och köpkraften som skapas av jobben
  • Förbättrad tillgång på tjänster och produkter
  • Köpcentrumet är en del av lokalsamhället och en plats för möten och upplevelser


  Påverkar miljön

  Miljön belastas främst genom energianvändningen i köpcentrumet, biltrafiken till och från köpcentrumet och sopor som genereras av hyresgästerna.

  Så påverkar våra köpcentrum den urbana miljön

  • Citycons köpcentrum nås enkelt genom kollektivtrafik
  • Närområdets attraktionskraft och dess köpkraft ökar med Citycons köpcentrum

   

  Våra tre fokusområden är miljö,
  lokalsamhälle, & partnerskap och människor


  Miljö

  Vi strävar efter köpcentrum ska vara energieffektiva och miljömässigt sunda.

  Lokalsamhälle  och &partnerskap

  • Våra köpcentrum är urbana och multifunktionella med starka band till lokalsamhället.
  • Vi erbjuder hållbara kundflöden till hyresgäster
  • Vi är en ansvarstagande affärspartner

   Människor


  Citycon ska vara ett bra ställe att jobba på och vara stolt över, med människor som har en passion för att leverera.

  Citycons Code of Conduct lägger grunden för affärsverksamheter, miljöfrågor, mänskliga rättigheter och relationerna till våra anställda och externa intressenter.

   Läs mer på vår engelska hemsida.

  Årsredovisning med hållbarhetsrapport (in english)