Hållbar utveckling som grund för allt vi gör

På Citycon skapar vi städer fulla av liv med hållbar utveckling som grund för allt vi gör. Våra 140 miljoner årliga besökare, våra engagerade anställda och de platser vi verkar på inspirerar oss till att uppnå vårt hållbarhetsmål att vara koldioxidneutrala år 2030. 

En hållbar verksamhet är en viktig hörnsten

Sustainability

Citycons köpcentrum finns i hjärtat av samhället, där kunderna bor och arbetar, och i anslutning till kollektivtrafik. Vi är övertygade att en hållbar verksamhet är en viktig hörnsten för att skapa värde på lång sikt. Vi är engagerade i en hållbar utveckling och att alltid bidra till samhällets väl, allt enligt våra etiska principer. Vi eftersträvar att ta hänsyn till miljön och lokalsamhället i alla delar i arbetet. Vi letar ständigt efter nya sätt att minska miljöpåverkan, till exempel genom att minska utsläppen av växthusgaser, energianvändningen och mängden avfall. Vi är engagerade i hälsa, trygghet, säkerhet, välbefinnande och välfärden i de lokalsamhällen där våra köpcentrum finns.