Citycons köpcentrum finns i hjärtat av samhället, där kunderna bor och arbetar, och i anslutning till kollektivtrafik. Vi är övertygade att en hållbar verksamhet är en viktig hörnsten för att skapa värde på lång sikt. Vi är engagerade i en hållbar utveckling och att alltid bidra till samhällets väl, allt enligt våra etiska principer. Vi eftersträvar att ta hänsyn till miljön och lokalsamhället i alla delar i arbetet. Vi letar ständigt efter nya sätt att minska miljöpåverkan, till exempel genom att minska utsläppen av växthusgaser, energianvändningen och mängden avfall. Vi är engagerade i hälsa, trygghet, säkerhet, välbefinnande och välfärden i de lokalsamhällen där våra köpcentrum finns.

En omfattande översikt över vår verksamhet inom hållbarhet finns på vår engelskspråkiga webbplats.