Citycon är den största operatören av köpcentrum i Finland. Våra centrum är koncentrerade till växande stadsregioner med en stark närvaro i och runt området kring huvudstaden Helsingfors.
Esbo, Finland
Vanda, Finland
Tampere, Finland
Esbo, Finland
Villmanstrand, Finland
Lahtis, Finland
Björneborg, Finland

Citycons köpcentrum i Finland betjänar tiotals miljoner besökare varje år. De finns i större städer och på platser med bra förbindelser. Våra finska centrum är strategiskt placerade för att kunna dra nytta av en växande lokal befolkning och köpkraft.

Vi utvecklar aktivt våra finska centrum för att bibehålla och öka intresset från besökarna och för att kunna tillhandahålla nya tjänster och skapa nytt värde åt våra hyresgäster. Våra centrum drivs aktivt och genomgår regelbundet renoveringar och ombyggnader. Utöver butikslokaler erbjuder vi möjligheter till effektiva popupbutiker och ett brett utbud av kampanjaktiviteter för varumärken.

I all vår verksamhet strävar vi efter att minimera negativ miljöpåverkan. Våra centrum utvecklas i enlighet med Citycons hållbarhetsstrategi.