Bostadsprojekt

Vi skapar ett hållbart boende genom att utveckla förstklassiga bostäder i anslutning till våra kombinationscentrum i Nordens största städer.

~20 000

Befintlig bostadsexponering, kvadratmeter

~320 000

Potentiell bostadsutveckling, kvadratmeter

~4 500

Antal potentiella lägenheter

Hållbarhet, attraktiva livsmiljöer, ökad gemenskap och närhet till service och kollektivtrafik är byggstenarna i framtidens boende. Dessa byggstenar ingår i de bostadsutvecklingsprojekt vi sjösätter i anslutning till våra kombinationscentrum. Allt som behövs för en bra vardag finns tillgängligt direkt utanför ytterdörren: omfattande utbud av tjänster, restauranger, nöjen, butiker, jobb och utmärkta kollektivtrafikförbindelser.  

Vi utvecklar både hyres- och bostadsrätter. I våra utvecklingsplaner finns cirka 320 000 kvadratmeter potentiell bostadsutveckling. Dessa kan antingen utvecklas som lägenheter eller kontor beroende på efterfrågan och marknadssituation. Vi planerar bostadsutvecklingsprojekt i Finland, Sverige, Norge och Estland. Vi tar med oss all vår passion och allt vårt engagemang i våra bostadsutvecklingsprojekt för att skapa bättre liv och livsvillkor för människor – vilket skapar långsiktigt värde för alla parter.

FINLAND

Lippulaiva  

PÅGÅENDE BOSTADSUTVECKLINGSPROJEKT, Helsingforsområdet, Finland

Åtta nya bostadshus med 550 lägenheter kommer att byggas i omedelbar närhet till det helt nya Lippulaiva-köpcentret som öppnar våren 2022. Dessa förstklassiga lägenheter erbjuder hållbart boende med ett omfattande tjänsteutbud och fantastiska transportförbindelser.

8

Lägenhetshus

~550

Nya lägenheter

2022 - 2024

Förväntat slutförandeår

Ett enkelt boende, tillgängligt i december 2022

Fyra av byggnaderna är Citycon-hyreshus. Bygget av det första bostadshuset påbörjades våren 2021 och uthyrning startar upp 2022.

Lev hållbart i ett kommunikationsnav

I likhet med Lippulaiva-köpcentret som är under uppförande kommer också Lippulaiva-lägenheterna att vara toppmoderna och energieffektiva. Dessa nära-nollenergibyggnader värms upp med jordvärme, och taksolpaneler kommer delvis att täcka byggnadernas elbehov. Här kan de boende enkelt leva utan bil eftersom lägenheterna kommer att byggas rakt ovanför den nya västra tunnelbanestationen och bussterminalen – de fantastiska kommunikationerna kan nås med bara ett tryck på hissknappen. Det tar bara 26 minuter med tunnelbana till Helsingfors centrum.

Förstklassiga livsvillkor utan kompromisser

Storleken på lägenheterna varierar från enrumslägenheter till större familjebostäder. Dessa förstklassiga lägenheter skapar effektiva och bekväma hem. Stora fönster i vardagsrummen ger naturligt ljus, och inglasade balkonger i varje lägenhet ger extra utrymme och boendekomfort. Golvvärmen ser till att fötterna håller sig varma även på vintern, och avsaknaden av radiatorer ger extra utrymme för inredning.

Bästa möjliga tjänsteutbud som granne

Eftersom lägenheterna ligger granne med Lippulaiva finns ett fantastiskt tjänsteutbud nära till hands. Nya Lippulaiva finns till för att tillgodose lokalbefolkningens dagliga behov och önskemål: med ett aptitretande mat- och dryckesutbud, ett stort dagligvaruutbud och lokalt anpassade servicemiljöer utgör Lippulaiva ett centrum som lyfter besökarnas humör och ger glädje i vardagen!

Asematie, Dickursby  

PLANERAT BOSTADSUTVECKLINGSPROJEKT, Helsingforsområdet, Finland

Vår plan för denna del av Dickursby-projektet är att tillsammans med angränsande markägare utveckla Asematie-kvarteret i Dickursby till ett stadskvarter, inklusive nya bostäder.

2021 - 2022

Planerings- och projekteringsfas

2023 - 2024

Planerad byggfas

~5–10 000

Bruttoyta för bostadshus för Citycon

IsoMyyri  

PLANERAT BOSTADSUTVECKLINGSPROJEKT, Helsingforsområdet, Finland

Vår plan för denna del av IsoMyyri-utvecklingsprojektet är att utveckla nya förstklassiga bostäder i Myrbacka-området bredvid ett omfattande handels- och tjänsteutbud samt Myrbacka tågstation och en bussterminal med flera busslinjer.

2019 - 2022

Planerings- och projekteringsfas

2023 - 2027

Planerad byggfas

~22 000

Bruttoyta för bostadshus för Citycon

Heikintori

Som en del av utvecklingsprojektet Heikintori planerar vi att utveckla nya bostadshus i Hagalundsområdet, en livlig stadskärna som blivit känd som en trädgårdsstad i närheten av utmärkta transportförbindelser.

2021 - 2022

Planerings- och projekteringsfas

2023 - 2025

Planerad byggfas

~7 000

Bruttoyta för bostadshus

ESTLAND

Kristiine

PLANERAT BOSTADSUTVECKLINGSPROJEKT, Tallinn, Estland

Vår plan för denna del av Kristiine-utvecklingsprojektet är att utveckla området kring köpcentret Kristiine genom att bygga nya bostads- och/eller hyresrätter , kontorslokaler och tjänstelokaler, nära sammankopplat med köpcentrets infrastruktur så att ett enhetligt stadsdelscentrum skapas.

2021 - 2024

Planerings- och projekteringsfas

2024 - 2028

Planerad byggfas

~10 000

Bruttoyta för bostadshus

Rocca al Mare

Som en del av utvecklingsprojektet Rocca al mare planerar vi att utveckla bostäder i form av bostads- och hyresrätter. Rocca al Mare kommer att bli en multifunktionell levnadsmiljö bara några kilometer väster om stadens centrum.

2020 - 2024

Planerings- och projekteringsfas

2024 - 2030

Planerad byggfas

Ännu ej specificerat

Bruttoyta för bostadshus

SVERIGE

Som del av utvecklingsprojekten i Liljeholmen, Stenungsund och Kista planerar vi att utveckla nya bostäder.

PLANERAT BOSTADSUTVECKLINGSPROJEKT, Stockholm, Sverige

Liljeholmen – vi skapar en ny stadsdel genom att förvandla ett tunnelbaneområde till Stockholms mest inspirerande mötesplats med arbetsplatser, bostäder och ett inglasat torg för möten och upplevelser.

2019 - 2022

Planerings- och projekteringsfas

2023 - 2028

Planerad byggfas

3 500  

Bruttoyta för bostadshus

 
Kista – ett specialanpassat urbant stadsdelscentrum med en uppgradering av den befintliga tillgången samt en tillbyggnad genom zonindelning för bostäder, sjukvård, skola och restaurangtjänster.

2022 - 2024

Planerings- och projekteringsfas

2022 - 2025

Planerad byggfas

35 000

Bruttoyta för bostadshus

PLANERAT BOSTADSUTVECKLINGSPROJEKT, Göteborgsområdet, Sverige

Stenungsund – Stenungstorg Centrum har ett premiumläge vid hamnen i centrala Stenungsund. Här utvecklar Citycon en modern stadskärna vid havet med en blandning av bostäder, handel, service och ett hotell med direkt närhet till shopping, kommunal service och det nya transportnavet som öppnar 2024.

2020 - 2023

Planerings- och projekteringsfas

2022 - 2035

Planerad byggfas

50 000

Bruttoyta för bostadshus

NORGE

Som del av utvecklingsprojektet Oasen planerar vi att utveckla bostäder. Vi utvecklar även Herkules Park som är ett bostadsprojekt vid Herkules centrum.

PLANERAT BOSTADSUTVECKLINGSPROJEKT, Bergen, Norge

Oasen – Oasen kommer att få en större roll som transportnav, vilket är grunden till att vi utvecklar ett modernt multifunktionellt centrum med handel, sjukvård, bostäder och kontor.

 

PÅGÅENDE BOSTADSUTVECKLINGSPROJEKT, Skien, Norge

Herkules – Byggnationen av Herkules Park är nu pågående. Projektet är del av Citycons strategi att öka vårt fokus på bostadsutveckling vid och i närheten av företagets köpcentrum.