Vi skapar ett hållbart boende

Vi skapar ett hållbart boende genom att utveckla förstklassiga bostäder i anslutning till våra kombinationscentrum i Nordens största städer.

Hållbarhet, attraktiva livsmiljöer, ökad gemenskap och närhet till service och kollektivtrafik är byggstenarna i framtidens boende. Dessa byggstenar ingår i de bostadsutvecklingsprojekt vi sjösätter i anslutning till våra kombinationscentrum. Allt som behövs för en bra vardag finns tillgängligt direkt utanför ytterdörren: omfattande utbud av tjänster, restauranger, nöjen, butiker, jobb och utmärkta kollektivtrafikförbindelser.  

Vi utvecklar både hyres- och bostadsrätter. I våra utvecklingsplaner finns cirka 300 000 kvadratmeter potentiell bostadsutveckling. Dessa kan antingen utvecklas som lägenheter eller kontor beroende på efterfrågan och marknadssituation. Vi planerar bostadsutvecklingsprojekt i Finland, Sverige, Norge och Estland. Vi tar med oss all vår passion och allt vårt engagemang i våra bostadsutvecklingsprojekt för att skapa bättre liv och livsvillkor för människor – vilket skapar långsiktigt värde för alla parter.

Befintlig bostadsexponering, kvadratmeter

~20 000

Potentiell bostadsutveckling, kvadratmeter

~300 000

Antal potentiella lägenheter

~4 500