Våra köpcenter betjänar kunder på centrala platser i Danmark. Våra köpcenter är belägna i Köpenhamnsområdet, som med europeiska mått mätt är en ledande stad i fråga om befolkningstillväxt och inkomstnivåer.
Køge, Danmark
Köpenhamn, Danmark

Våra danska centrum betjänar miljontals kunder varje år. De är belägna nära huvudstaden Köpenhamn, med goda kollektivtrafikförbindelser. Våra danska köpcenter är strategiskt placerade för att kunna dra nytta av en växande lokal befolkning och köpkraft.

Vi utvecklar aktivt våra danska centrum för att bibehålla och öka intresset från besökarna och för att kunna tillhandahålla nya tjänster och mervärde till våra hyresgäster. Vi arbetar med regelbundna renoveringar och ombyggnader och aktivt underhåll av våra centrum. Utöver butikslokaler erbjuder vi möjligheter till effektiva popupbutiker och ett brett utbud av kampanjaktiviteter för varumärken.

I all vår verksamhet strävar vi efter att minimera negativ miljöpåverkan. Våra centrum utvecklas i enlighet med Citycons hållbarhetsstrategi.