Citycons köpcentrum i Estland välkomnar kunder i huvudstaden Tallinn. Våra centrum hör till de mest välkända och besökta i landet. Tallinn-regionen har en stark befolknings- och köpkraftstillväxt.
Tallinn, Estland
Tallinn, Estland

I Estland lockar Citycons centrum miljontals kunder varje år. Våra centrum hör till de största i landet och är belägna i Tallinn, landets huvudstad. Våra centrum har placerats så att de utnyttjar lokalsamhällets tillväxt maximalt. Estland är en dynamisk köpcentrummarknad under utveckling.

Våra estniska centrum utvecklas regelbundet. Våra besökare erbjuds ständigt nya upplevelser och våra hyresgäster får ta del av nya tjänster och nytt mervärde. Anläggningarna hålls fräscha med aktivt underhålls- och ombyggnadsarbete. Utöver butikslokaler erbjuder vi möjligheter till effektiva popupbutiker och ett brett utbud av kampanjaktiviteter för varumärken.

I all vår verksamhet strävar vi efter att minimera negativ miljöpåverkan. Våra centrum utvecklas i enlighet med Citycons hållbarhetsstrategi.