Vi erbjuder moderna kontorslokaler för uthyrning i Norden och Estland

Kontorslokalerna i våra hållbart förvaltade centrum har utmärkta transportförbindelser och ett varierat tjänsteutbud. Vi skräddarsyr lokalerna för att tillgodose ditt företags behov – tillsammans skapar vi kontorslokaler där ditt företag och din personal trivs.

Lägen i lokalsamhällenas hjärta

Transportation

Läget spelar ofta en nyckelroll när man söker efter en ny kontorsyta. Våra kombinationscentrum finns i växande områden i lokalsamhällenas hjärtan, med direkt anslutning till kollektivtrafiken. På så vis kan du vara säker på att din kontorsyta är lätt att nå med kollektivtrafik, bil eller till fots. Det finns också flera parkeringsplatser för cyklar i våra centrum.

Våra kombinationscentrum erbjuder också ett mångsidigt utbud av restauranger, kaféer, butiker, tjänster och fritidsmöjligheter så att din personal får ett varierat lunchutbud och kan ta hand om dagliga sysslor smidigt vid arbetsdagens slut.

Hållbara kontor

Kontorslokalerna är företagets visitkort. I takt med att kraven på hållbarhet ökar blir det ännu viktigare att kontorslokalerna möter en växande efterfrågan. Genom att välja ett mer hållbart kontor ökar du också värdet på ditt företags varumärke.

Vi är förbundit oss att bedriva hållbar fastighetsförvaltning och vårt mål är att vara koldioxidneutrala senast 2030. Vi förbättrar ständigt energieffektiviteten i våra byggnader, minskar energiförbrukningen och ökar användningen av förnybara energikällor i fastigheternas energiproduktion genom att integrera solpaneler och berg- och vattenvärmelösningar. 100 % av våra centrum är tillgängliga med kollektivtrafik och huvuddelen är BREEAM In-Use-certifierade på god nivå eller högre. Vårt mål är att öka denna andel till 100 %.

Moderna arbetsplatser

Arbetet är i omställning tack vare digitaliseringen. Som ett resultat av detta måste kontorslokaler vara flexibla och lätta att anpassa för att kunna möta de ständigt föränderliga behoven hos personerna som arbetar där. Vår expertis på lokaler är stark, och våra specialister hjälper dig att skapa ett utrymme som tillgodoser dina behov och låter din personal trivas på jobbet. Därför är kontorslokaler i våra centrum perfekta för olika typer av operatörer och behov. Vi är redo att diskutera alla slags lösningar.

Utöver de moderna kontorslokaler som redan finns i våra centrum utvecklar vi också helt nya affärslokaler. Vår långsiktiga strategi är att öka andelen kontor i våra centrum.

Office

Läs mer om framtidens lokaler

Kontakta oss om lediga kontorslokaler

När du skickar ett meddelade kommer Citycon att kontakta dig via e-post. Vi kommer inte använda din information för andra syften. Genom att skicka formuläret godkänner du vår integritetspolicy.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.