PLANERAT UTVECKLINGSPROJEKT, Stockholm, Sverige
Typ: Blandat utvecklingsprojekt

Framtidens Kista – vår största satsning någonsin i Kista

Vi tror på Kista. Under de kommande åren gör vi därför en historisk satsning i området. Vi bygger ut, bygger om och rustar upp. Stadsdelen stärks på flera sätt. Ökad trygghet, mer grönska och stärkta kopplingar mellan bostads- och arbetsområden ger Kista mer liv.

"Här möts näringsliv, vardagsliv, mångkultur och innovation i en världsunik mix."

– Veronica Palmgren, Urban Development Director, Citycon

Kista Galleria har sedan starten varit Järvaområdets viktigaste mötesplats. Här har kollegor ätit lunch, familjer har samlats och tonåringar har shoppat. Här har möten skett och upplevelser delats. Här finns mångkultur och innovation. Så vill vi även att framtiden ska se ut.
 

Ombyggnationen är klar

2030

Gröna tak ovanför Kista Galleria, kvm

10 000

Om- och tillbyggda ytor intill Kista Galleria, kvm

65 000

3D-vy nya Kista Galleria

Kista Galleria i hjärtat av Kista

Kista Galleria Vision

Tillsammans med Stockholms stad, regionen och övriga fastighetsägare i området ser vi fram emot att bygga ett tryggare, grönare och mer levande Kista. 

För att skapa en trevligare stadsmiljö omkring gallerian satsar vi på nya grönområden – något som idag saknas. Fastigheternas tak föreslås omvandlas till grönskande ytor på 10 000 kvm med växtarter hemmahörande på Järvafältet.
  
För att stadsdelens enorma framtidspotential ska kunna tas tillvara behöver vi injicera mer liv och aktivitet i de publika centrummiljöerna, och befolka platserna under fler timmar av dygnet för att skapa mer trygghet.

I två nya byggnader direkt anslutna till gallerian, planeras centrumnära bostäder och lokaler för utbildnings- och hälsoaktörer. Målet är att skapa ett kluster för hälsoinrättningar och vårdföretag, i likhet med Vårdhuset i Liljeholmen. Vi expanderar totalt med 65 000 kvm i och med dessa två nya byggnader.

De senaste två åren har vi investerat i och arbetat med en modernisering av gallerian – som del av den utvecklingsresa som nu fortsätter.

Bland de publika miljöer som föreslås rustas upp finns Kista torg, Jan Stenbecks torg, Södra Torget och Kista busstorg.

Mer grönt

Kista Gallerias delas upp i olika kvarter med tydlig karaktär som samspelar med sin omgivning. Taklandskapen förvildas med lokala växter och grönt från det intilliggande Järvafältet. Vi adderar ännu fler solpaneler till våra tak.
Vissa av Kista Gallerias fasadpartier utsmyckas med konstnärliga installationer och skärmar för digital konst.

Kista Skylt
Kista busstorg

Här passerar dagligen 56 000 resenärer och ett 20-tal busslinjer. Vi föreslår åtgärder och investeringar för att skapa en mer trygg och attraktiv ankomsthall till Kista Centrum, Kista Galleria, kontoren, akademierna och det globala ICT-klustret.

I samverkan med staden och andra aktörer vill vi skapa ett långsiktigt hållbart resecentrum och grönare, mer upplysta och inbjudande miljöer.

Kista Torg

Kista Torg ska vara en social, trygg plats för mat, umgänge och säsongsbetonade aktiviteter. Vi föreslår food trucks och matfestivaler, torgstånd, fler inbjudande sittgrupper och härlig grönska. Vi föreslår också att bygga ett gymnasium på torget med matinriktning samt bostäder med hyresrätter.

Kista Torg
Södra Torget

För Södra Torget föreslår vi ett levande aktivitetstorg för sport, fritid, rekreation och underhållning. 

Visionbild Södra Torget
Jan Stenbecks Torg

Jan Stenbecks Torg blir 2025 hållplats för den nya Helenelundgrenen av tvärbanan. 
Här skapas en trygg ankomstplats med tvärbana till hjärtat av Kista.

Visionsbild Jan Stenbecks Torg
En mer modern galleria

Kista Gallerias utbud klustras tydligare med bland annat vård- och hälsoaktörer i en del av gallerian.

Vi inför mer värme och natur i färgskalan för inredning och gestaltning och vi använder återbrukade möbler och armaturer. I galleriagångarna och på våra matplatser skapar vi tydligare möblering för våra besökare.

Visionsbild av mer modern Kista Galleria

 

Läs mer