Kista Galleria, Stockholm

PLANLAGT UTVIKLINGSPROSJEKT, Stockholm, Sverige

Type: Flerbruk og boligutvikling

Et kuratert lokalsamfunnssenter med bypuls


Kista är ett av Stockholms snabbast växande områden. Inom några år kommer 8 000 bostäder och lika många nya jobb att ha skapats här. Det myllrar av aktivitet och Citycons utvecklingsresa för Kista Galleria med omnejd har startat.

Kista Galleria är med sin mix av handel, vård, bostäder och kontor och direktkoppling till ett regionalt kommunikationsnav en viktig del av Citycons portfölj. Gallerian är också en populär kulturell mötesplats och erbjuder ett varierat utbud av matupplevelser från världens alla hörn.

Utvecklingsresan har redan börjat med en stor ansiktslyftning av gallerians interiör. Kistagången rustas upp tillsammans med intilliggande trapphus. Här blir färgsättningen varmare med naturmaterial på väggarna och i möblerna.

MEET, foodcourten, uppdateras och bli ännu mer inbjudande. Utvecklingen fortsätter under 2022 då Modeboulevarden får ett liknande lyft. Gallerian kommer också att organiseras i olika kvarter utifrån utbudet av produkter och tjänster.

Samtidigt kommer skyltningen att ses över. Syftet: att ytterligare förbättra och förenkla upplevelsen för köpcentrets besökare

Ferdigstilling første fase: 2025
 

kista entrance
2025

klart