PLANERAT UTVECKLINGSPROJEKT, Helsingforsområdet, Finland
Typ: Blandat utvecklingsprojekt

Köpcentret Heikintori har ett fantastiskt läge i Hagalund i Esbo. Vi planerar att utveckla den gamla stadskärnan till ett stadskvarter och kombinera lägenheter och handelsutbud. 

Hagalund är en livlig stadskärna som blivit känd som en trädgårdsstad – området förenar stadslivets bekvämlighet med naturens harmoni. I området hittar du konst, kultur, service, bra idrottsanläggningar och utmärkta transportförbindelser.  I den omedelbara närheten till centrum finns en västlig tunnelbanestation och en bussterminal med flera busslinjer. För närvarande har Hagalund cirka 9 700 invånare vilket förväntas växa till 15 000 år 2050. Detta levande område är en bra utgångspunkt för ett utvecklingsprojekt som skapar värde för alla parter.

Utvecklingsplanerna inbegriper ombyggnation av den nuvarande köpcentrumbyggnaden och ytterligare byggnation av handelslokaler och bostäder.

Byggnadens bruttoyta: ~7 000