Vi skapar värde för lokalsamhällen genom att utveckla attraktiva platser att bo, arbeta, umgås och shoppa på

Vi har lång erfarenhet som utvecklare av stadsmiljöer och använder vår expertis för att skapa multifunktionella centrum som inbegriper handels- och servicefunktioner, bostäder, kulturinrättningar, kontor, restauranger samt hälso- och fritidsanläggningar.

Som utvecklare av stadsmiljöer förstår vi vikten av ett bra samarbete med lokalsamhällen, grannar och lokala myndigheter. Dialog och engagemang är grundläggande faktorer för framgångsrika utvecklingsprojekt.

Vi är engagerade för en hållbar utveckling och fastighetsförvaltning. Vi utvecklar för kommande generationer och i enlighet med de standarder som framtida generationer förtjänar.

Pågående utvecklingsprojekt

Finland

Planerade utvecklingsprojekt

Färdigställda utvecklingsprojekt

Finland