Citycon är den ledande ägaren och utvecklaren av moderna stadskärnor i Norden och Baltikum. Våra 33 centrum med fokus på daglig handel återfinns i de största städerna i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Estland. Vi utvecklar unika platser till hållbara lokalsamhällen och skapar städer fyllda av liv. Vi har årligen 140 miljoner besökare och vi genererar långsiktigt aktievärde.

Vi skapar värde i områden genom att utveckla moderna stadskärnor och samhällen där människor kan leva, arbeta, umgås och shoppa. Vi har lång erfarenhet som stadsutvecklare och använder den expertisen när vi utvecklar moderna stadskärnor som inkluderar retail, service, sociala ytor, hotell och boende.  

Nyckeltal

Nordiska center

33

Miljoner besökare årligen

140

Vårt mål för koldioxidneutralitet

2030
Citycon – Vi skapar städer fulla av li
Citycon map

Om Citycon

Av våra 33 centrum finns  6 i Sverige, inklusive Kista Galleria, 9 i Finland, 14 i Norge, 2 i Estland och 2 i Danmark. Som ägare till fastigheter i Norden värda totalt 4,1 miljarder Euro står vi för en hållbar fastighetsförvaltning.

Vår verksamhetsmodell skapar stabilitet genom effektiva moderna stadsskärnor med service och mötesplatser. Vi strävar efter framgång i verksamheten genom samordnad Nordisk praxis, centraliserade funktioner och kontroll av driftkostnader och kapitalutgifter. 

Bolaget noteras på Nasdaq Helsingforsbörs (CTY1S) sedan 1988 och har kreditvärdering från Standard & Poor’s (BBB-). Citycon är medlem i EPRA (European Public Real Estate Association).