PLANERAT UTVECKLINGSPROJEKT, Göteborgsområdet, Sverige
Typ: Fastighetsutveckling med bostäder och andra funktioner

Utvecklar en modern stadskärna vid havet

Stenungstorg Centrum är ett regionalt handelscentrum vid havet i Stenungsunds kommun och en del av Göteborgsområdet. Stenungsund har en stadig befolknings- och turismtillväxt.

Citycon planerar att förvandla området kring Stenungstorg till en modern stadskärna med en blandning av bostäder, handel, service och hotell. I utvecklingsplanerna ingår nya stadskvarter med lägenheter, en ny kundväg i centrum med handeln koncentrerad till kärnan. Detta ska bidra till en levande stad som ger mervärde för kommunen, hyresgäster, turister och alla som bor och arbetar i området.

Planerings- och projekteringsfas: 2020 - 2024
Planerad byggfas: 2024 - 2035