Citycon är en ledande ägare och operatör av köpcentrum i Sverige. Våra centrum är huvudsakligen belägna i Stockholms- och Göteborgsregionerna som har stark befolkningstillväxt och en hög levnadsstandard.
Stockholm, Sverige
Stockholm, Sverige
Göteborg, Sverige
Stockholm, Sverige
Stenungsund, Sverige
Stockholm, Sverige

Våra köpcentrum finns i Stockholms- och Göteborgsregionerna och har miljontals kunder varje månad. Här finns intressanta möjligheter för både internationella och lokala detaljhandlare, restauranger och många olika serviceföretag.

Vi utvecklar ständigt våra köpcentrum för att göra dem mer attraktiva för besökarna och för att skapa mervärde till våra hyresgäster. Vi gör regelbundet renoveringar, ombyggnader och aktivt underhåll, i nära samarbete med våra hyresgäster. Utöver butikslokaler erbjuder vi möjligheter till effektiva popup-butiker och ett brett utbud av eventytor och kampanjaktiviteter för varumärken.

I all vår verksamhet strävar vi efter största möjliga miljöhänsyn och vi fokuserar på en hållbar fastighetsutveckling och förvaltning.