Citycon är ett av de ledande köpcentrumoperatören i Norge. Våra centrum betjänar kunder över hela landet. Vi har stark närvaro i Osloområdet där befolkningen växer kraftigt och köpkraften är stark.
Elverum, Norge
Skien, Norge
Bergen, Norge
Oslo, Norge
Oslo, Norge
Oslo, Norge
Oslo, Norge
Trondheim, Norge
Sarpsborg, Norge
Stavanger, Norge
Oslo, Norge
Sarpsborg, Norge

I Norge kommer miljontals besökare varje månad till våra våra centrum för shopping och fritidsaktiviteter. Våra centrum i Norge är belägna över hela landet med tyngdpunkt på större städer. Norge är en intressant höginkomstmarknad för detaljhandlare, restaurangföretag, nöjesoperatörer och andra tjänsteleverantörer. En viktig egenskap hos våra centrum i Norge är smidiga kollektivtrafikförbindelser.

Vi utvecklar regelbundet våra norska centrum. Målet är att öka intresset från besökarna och tillhandahålla nya tjänster och möjligheter till våra hyresgäster. Vi har ett nära samarbete med våra hyresgäster inom utvalda områden för att utveckla våra centrum. Renoveringar och ombyggnader genomförs regelbundet för att anläggningarna ska vara ständigt fräscha och inbjudande. Utöver butikslokaler erbjuder vi möjligheter till effektiva popupbutiker och ett brett utbud av kampanjaktiviteter för varumärken.

Vi strävar i all vår verksamhet på våra Citycon-köpcenter i Norge efter att minimera negativ miljöpåverkan. Våra centrum utvecklas i enlighet med Citycons hållbarhetsstrategi.