Pressemelding fra Citycon Norway 25. mars 2024

Citycons bærekraftsrapport for 2023 har blitt publisert i dag. Blant årets høydepunkter er sentre som har utviklet seg som grønne knutepunkt og nye satsinger innen energieffektivisering ved hjeIp av AI-teknologi. Rekordmange lokale arrangementer ved Citycons sentre viser selskapets ambisjoner om å utvikle bærekraftige lokalsamfunn.

Citycon oppdaterte selskapets bærekraftsstrategi i mai 2023. Strategien inneholder seks fokusområder som gjør det mulig for selskapet å arbeide effektivt mot sine langsiktige mål. Eksisterende bærekraftsområder har blitt oppdatert, og to nye er introdusert: 'Bærekraftig verdikjede' og 'Sirkulær økonomi og naturressurser.' Disse målene understreker viktigheten av å ta vare på knappe naturressurser og biologisk mangfold for fremtidige generasjoner.

Citycon fremmer grønn mobilitet, og alle sentrene i Norden er tilgjengelige med offentlig transport. I 2023 ble Lippulaiva i Espoo og Oasen i Bergen enda sterkere som grønne knutepunkter. Den nye metroen og bussterminalen ved Lippulaiva var operativ gjennom hele året. Bybanen ved Oasen var i drift sitt første fulle år i 2023, og sammen med bussterminalen og den nye sykkeltunnellen, har den bidratt til å styrke Oasen som et grønt knutepunkt i Fyllingsdalen. 

I løpet av 2023 fokuserte Citycon på å forbedre datahåndteringen knyttet til ESG og øke energieffektiviteten ved hjelp AI-teknologi. Disse verktøyene vil være viktige når selskapet fortsetter arbeidet med kvalitet og effektivitet i driften.

– Vi jobber målbevisst for å levere på våre ambisiøse bærekraftsmål om å bli klimanøytrale innen 2030 og å redusere klimagassutslippene i tråd med Parisavtalen. Vår oppdaterte bærekraftstrategi understreker våre langsiktige løfter, og jeg er fornøyd med fremgangen vi har hatt på våre sentre i løpet av året. Innsatsen fra vårt team og våre partnere gjør det mulig for oss å nå våre bærekraftsmål, sier Henrica Ginström, COO og påtroppende CEO i Citycon.

I 2023 ble Citycon for tredje år på rad utnevnt til en av Europas klimaledere av Financial Times og Statista for selskapets arbeid for å redusere klimagassutslipp.

Bærekraftsrapporten gir informasjon om de bærekraftstemaene som betyr mest for Citycon og for selskapets interessenter. Den beskriver selskapets resultater innen bærekraft, samt høydepunkter i 2023. 

Citycon har også publisert sin årlige Green Financing Allocation of Proceeds and Impact Report 2023, som integrerer bærekraftsmålene med selskapets finansielle virksomhet.

Rapporten er tilgjengelig på Citycons hjemmeside på https://www.citycon.com/investors/financing/green-financing

Bærekraftsrapporten er tilgjengelig på Citycons hjemmeside på https://www.citycon.com/sustainability/sustainability-accounts

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Sakari Järvelä

CFO

Telephone +358 50 387 8180

sakari.jarvela@citycon.com

Daniel Sellevoll

Senior kommunikasjonssjef i Citycon

Mob: +47 959 71 597

daniel.sellevoll@citycon.com

Download images