Formål med ledelsestilnærming

Forbedre samarbeid og kommunikasjon med våre leietakere. Sikre høy sikkerhet og trygghet for våre ansatte, leietakere og besøkende, og utvide samarbeidet for å oppnå dette.

Retningslinjer og forpliktelser

Retningslinjer og opplæring på plass, inkludert kriseplan, sikkerhetsstandard og opplæring. Ulike initiativ og samarbeidsavtaler er på plass for å ivareta sikkerheten til våre kjøpesentre.

"SAFE Retail Destination"-sertifisering av kjøpesentre med mål om å sertifisere alle sentre innen 2022

Mål og handlinger

Hovedresultater for 2020 er presentert i Bærekraftsregnskap på side 7. Citycons langsiktige hovedmål er presentert på side 8 i Bærekraftsregnskap og Citycons fullstendige bærekraftstrategi er tilgjengelig online på www.citycon.com/no/baerekraft/baerekraftsstrategi.

Ansvar og ressurser

Forretningsdrift støttes av konsernfunksjoner som bærekraft, finans, juridisk, markedsføring, kommunikasjon, sikkerhet og HR-ledelse

Evaluering av ledelsestilnærminger

Vi følger opp oppnådde resultater, og utvikler vår ledelsespraksis i forbindelse med andre strategiske policyer, risikostyringsprogrammet og endringer i interne og eksterne driftsmiljøer. Corporate Management Committee (CMC) foretar en grundig gjennomgang av bærekraftsstrategien og strategiske handlinger hvert tredje år. Bærekraftsteamet gir årlige fremdriftsrapporter til CMC om de strategiske bærekraftstiltakene.