Formål med ledelsestilnærming

Forbedre samarbeid og kommunikasjon med våre leietakere. Sikre høy sikkerhet og trygghet for våre ansatte, leietakere og besøkende, og utvide samarbeidet for å oppnå dette.

Retningslinjer og forpliktelser

Aktiv og åpen dialog med våre leietakere. Vi arrangerer uformelle morgenmøter mellom senterledelsen og våre leietakere minimum hvert kvartal. Alle våre leietakere har tilgang til en nettbasert leietakerportal med detaljert informasjon om arbeid i våre sentre og måter å kontakte oss på ved behov.

Retningslinjer og opplæring på plass, inkludert kriseplan og opplæring. Ulike initiativ og samarbeidsavtaler er på plass for å ivareta sikkerheten til våre kjøpesentre.

Mål og handlinger

Hovedresultater for 2020 er presentert i Bærekraftsregnskap på side 7. Citycons langsiktige hovedmål er presentert på side 8 i Bærekraftsregnskap og Citycons fullstendige bærekraftstrategi er tilgjengelig online på www.citycon.com/no/baerekraft/baerekraftsstrategi.

Ansvar og ressurser

Forretningsdrift støttes av konsernfunksjoner som bærekraft, økonomi, juss, markedsføring, sikkerhet og HR-ledelse.

Evaluering av ledelsestilnærminger

Vi følger opp oppnådde resultater, og utvikler vår ledelsespraksis i forbindelse med andre strategiske policyer, risikostyringsprogrammet og endringer i interne og eksterne driftsmiljøer. Corporate Management Committee (CMC) foretar en grundig gjennomgang av bærekraftsstrategien og strategiske handlinger hvert tredje år. Bærekraftsteamet gir årlige fremdriftsrapporter til CMC om de strategiske bærekraftstiltakene.