Bærekraftsstrategi

Skape verdier gjennom bærekraft    

Citycons oppdaterte bærekraftsstrategi ble tatt i bruk i begynnelsen av 2018 med mål om å definere klare og begrunnede prioriteringer innen bærekraft som skaper verdi for oss og våre interessenter. Våre prioriteringer kombinerer forretningsrelevans og de viktigste sakene i henhold til våre interessenter, miljøet og lokalsamfunnene vi opererer i. I strategien vår definerer vi langsiktige hovedmål som strekker seg frem til 2030 samt strategiske handlinger som oppdateres hvert tredje år og vil veilede oss i å nå hovedmålene. Ved å sette hovedmål for 2030 og regelmessig oppdatere våre strategiske handlinger, forhindrer Citycon å bli låst i valgene som er tatt, og kan inkludere den siste utviklingen innen miljømessige og sosiale påvirkninger. I mai 2020 oppdaterte Citycon de strategiske bærekraftstiltakene som vil være målrettet frem til 2023.

Strategien vår er bygget rundt fire prioriterte områder av våre langsiktige bærekraftsløfter:

klimanøytral

Bruke mindre energi og produsere mer av det selv


Langsiktig hovedmål: Citycon er klimanøytral innen 2030.

Strategiske tiltak for kommende år:

 • Alle eiendommer skal produsere fornybar eller utvinnbar energi til eget bruk.
 • Innen utgangen av 2025 vil Citycon ha redusert energiforbruket per kvadratmeter med 10 % fra 2019-nivået og 20 % fra 2014-nivået.
 • Fra og med 2018 vil alle eiendommer bruke 100 % grønn strøm til selskapets eget forbruk. Innen 2021 vil all strøm kjøpt av Citycon være grønn.
 • Fra 2018 vil en godtgjørelse på 2 % av netto leieinntekter bli budsjettert for verdiskapende investeringer.

TILGJENGELIG

Oppmuntre til grønn transport


Langsiktig hovedmål: 100 % av eiendommene er knyttet til offentlig transport, og oppmuntrer til grønne måter å besøke våre sentre på. I 2030 vil de fleste av våre besøkende besøke oss med offentlig transport, til fots, med sykkel eller elbiler.

Strategiske tiltak for kommende år:

 • Alle eiendommer vil tilby lademuligheter for elektriske kjøretøy for biler og sykler innen utgangen av 2023.
 • Alle eiendommer vil fremme sykling, med ulike testede metoder, og de beste metodene vil bli spredt over alle steder.
 • Offentlige transportalternativer vil bli utviklet proaktivt sammen med lokale interessenter.
 • Citycon skal fremme enkel tilgang for funksjonshemmede på alle våre kjøpesentre.

PRAKTISK OG TRYGT

Kunder, leietakere og personell føler alle seg hjemme


Langsiktig hovedmål: Kontinuerlig iverksette tiltak for å forbedre opplevelsen av trygghet, sikkerhet, gjestfrihet og serviceinnstilthet.

Strategiske tiltak for kommende år:

 • Citycon vil spille en proaktiv rolle for å etablere en industristandardsertifisering med hensyn til trygghet og sikkerhet. Alle eiendommer skal være SAFE Retail Destination-sertifisert innen utgangen av 2022.
 • Ungdomssamarbeid og involveringsprosjekter vil bli satt i gang i alle land. Ved utgangen av 2020 vil alle eiendommer ha involveringsaktiviteter for ungdom på plass, og ungdomsfokusert sikkerhetsvaktprosjekt vil bli spredt til alle land innen utgangen av 2022.
 • Hver Citycon-ansatt vil kunne bruke én arbeidsdag per år til frivillig arbeid i samfunnsengasjerte arrangementer som finner sted i Citycons kjøpesentre.

BEST PÅ DET VI GJØR

Gjør beste praksis til normen


Langsiktig hovedmål:Citycon implementerer best praksis for bærekraft ved å følge et klart veikart og måle suksess.

Strategiske tiltak for kommende år:

 • Det vil bli satt opp et personlig målsystem for bærekraftsarbeid i driftsteamene.
 • Bærekraftstiltak i Citycon gjennomføres gjennom klare prosesser. Beste praksis vil bli oppført i vår tekniske standard og brukt i alle oppussingsprosjekter.
 • 100 % av eiendommene vil være BREEAM In-Use-sertifisert innen utgangen av 2022, med minimumsnivået "god".
 • Alle nye utviklingsprosjekter vil oppnå en grønn bygningssertifisering med et minimumsnivå av BREEAM Excellent.
 • Citycon vil dele ut en årlig pris for årets aksjoner som best støtter selskapets bærekraftstrategi (til leietakere, samfunnsinitiativ osv.)