Skape verdier gjennom bærekraft    

Citycons oppdaterte bærekraftsstrategi ble tatt i bruk i begynnelsen av 2018 med mål om å definere klare og begrunnede prioriteringer innen bærekraft som skaper verdi for oss og våre interessenter. Våre prioriteringer kombinerer forretningsrelevans og de viktigste sakene i henhold til våre interessenter, miljøet og lokalsamfunnene vi opererer i. I strategien vår definerer vi langsiktige hovedmål som strekker seg frem til 2030 samt strategiske handlinger som oppdateres hvert tredje år og vil veilede oss i å nå hovedmålene. Ved å sette hovedmål for 2030 og regelmessig oppdatere våre strategiske handlinger, forhindrer Citycon å bli låst i valgene som er tatt, og kan inkludere den siste utviklingen innen miljømessige og sosiale påvirkninger. I mai 2020 oppdaterte Citycon de strategiske bærekraftstiltakene som vil være målrettet frem til 2023.

  Strategien vår er bygget rundt fire prioriterte områder av våre langsiktige bærekraftsløfter

  Klimanøytral

  Bruke mindre energi og produsere mer av det selv


  Langsiktig hovedmål: Citycon er klimanøytral innen 2030.

  Strategiske tiltak for kommende år
  • Alle eiendommer skal produsere fornybar eller utvinnbar energi til eget bruk.
  • Innen utgangen av 2025 vil Citycon ha redusert energiforbruket per kvadratmeter med 10 % fra 2019-nivået og 20 % fra 2014-nivået.
  • Fra og med 2018 vil alle eiendommer bruke 100 % grønn strøm til selskapets eget forbruk. Innen 2021 vil all strøm kjøpt av Citycon være grønn.
  • Fra 2018 vil en godtgjørelse på 2 % av netto leieinntekter bli budsjettert for verdiskapende investeringer.

  Tilgjengelig

  Oppmuntre til grønn transport

  Langsiktig hovedmål: 100 % av eiendommene er knyttet til offentlig transport, og oppmuntrer til grønne måter å besøke våre sentre på. I 2030 vil de fleste av våre besøkende besøke oss med offentlig transport, til fots, med sykkel eller elbiler.

  Strategiske tiltak for kommende år
  • Alle eiendommer vil tilby lademuligheter for elektriske kjøretøy for biler og sykler innen utgangen av 2023.
  • Alle eiendommer vil fremme sykling, med ulike testede metoder, og de beste metodene vil bli spredt over alle steder.
  • Offentlige transportalternativer vil bli utviklet proaktivt sammen med lokale interessenter.
  • Citycon skal fremme enkel tilgang for funksjonshemmede på alle våre kjøpesentre.

  Praktisk og trygt

  Kunder, leietakere og personell føler alle seg hjemme

  Langsiktig hovedmål: Kontinuerlig iverksette tiltak for å forbedre opplevelsen av trygghet, sikkerhet, gjestfrihet og serviceinnstilthet.

  Strategiske tiltak for kommende år
  • Citycon vil spille en proaktiv rolle for å etablere en industristandardsertifisering med hensyn til trygghet og sikkerhet. Alle eiendommer skal være SAFE Retail Destination-sertifisert innen utgangen av 2022.
  • Ungdomssamarbeid og involveringsprosjekter vil bli satt i gang i alle land. Ved utgangen av 2020 vil alle eiendommer ha involveringsaktiviteter for ungdom på plass, og ungdomsfokusert sikkerhetsvaktprosjekt vil bli spredt til alle land innen utgangen av 2022.
  • Hver Citycon-ansatt vil kunne bruke én arbeidsdag per år til frivillig arbeid i samfunnsengasjerte arrangementer som finner sted i Citycons kjøpesentre.

  Best på det vi gjør

  Gjør beste praksis til normen

  Langsiktig hovedmål:Citycon implementerer best praksis for bærekraft ved å følge et klart veikart og måle suksess.

  Strategiske tiltak for kommende år
  • Det vil bli satt opp et personlig målsystem for bærekraftsarbeid i driftsteamene.
  • Bærekraftstiltak i Citycon gjennomføres gjennom klare prosesser. Beste praksis vil bli oppført i vår tekniske standard og brukt i alle oppussingsprosjekter.
  • 100 % av eiendommene vil være BREEAM In-Use-sertifisert innen utgangen av 2022, med minimumsnivået "god".
  • Alle nye utviklingsprosjekter vil oppnå en grønn bygningssertifisering med et minimumsnivå av BREEAM Excellent.
  • Citycon vil dele ut en årlig pris for årets aksjoner som best støtter selskapets bærekraftstrategi (til leietakere, samfunnsinitiativ osv.)