Citycon har som mål å operere aktivt og interaktivt med sine interessenter og ønsker å lære om interessentenes verdier og interesser samt deres forventninger til selskapet.

Et godt samarbeid mellom Citycon og dets interessenter:

 • øker åpenheten
 • fremmer oppfyllelsen av mål
 • konsoliderer gjensidig forståelse
 • fungerer som en felles læringsprosess.

I henhold til Citycons definisjon inkluderer interessenter parter som er eller kan bli betydelig berørt av Citycons virksomhet og som kan påvirke oppfyllelsen av Citycons mål.

Citycons interessenter er:

 • forbrukere
 • leietakere
 • samarbeidspartnere (tjenesteleverandører, leverandører, entreprenører)
 • aksjonærer, långivere og analytikere
 • ansatte
 • myndigheter og lokalsamfunn
 • media
 • bransjeforeninger og frivillige organisasjoner

I (re)utvikling av eiendomsprosjekter representerer samarbeidspartnere, myndigheter og lokalsamfunn prosjektlignende interessenter.

Samhandlingskanalene mellom Citycon og dets interessentgrupper inkluderer en omfattende interessentgruppestudie, års- og delårsrapporter, børs- og pressemeldinger, presentasjonsmateriell, generalforsamlinger, selskapets hjemmeside, portaltjenesten, kundetilfredshetsundersøkelser, arrangementer på kjøpesentre, markedsundersøkelser, forbrukerundersøkelser, pressekonferanser og uformelle diskusjoner.

Andre former for interessentengasjement inkluderer opptredener av bedriftsrepresentanter i ulike arrangementer, møter med medierepresentanter, roadshow, lokalt samarbeid, uformell hverdagsinteraksjon, deltakelse i bransjeorganisasjonenes arbeid, samt medarbeidersamtaler og medarbeidertilfredshetsundersøkelser.