Formål med ledelsestilnærming

Bidra til å bygge bærekraftige byer og samfunn, og dempe klimaendringene av reiser til og fra kjøpesentrene våre.

Retningslinjer og forpliktelser

Tilgjengelighet er en del av våre kjerneporteføljekriterier: knyttet til kollektivtransport, fokusert på hovedstadsregioner og befolkningsvekst, helsetjenester, kommunale tjenester og utdanning innlemmet i sentrene.

Sjekkliste for fellesskapsaktivitet på plass for å styre våre samfunnsaktiviteter.

En sosioøkonomisk effektmåling gjennom noen få nøkkelindikatorer, som lokale arbeidsplasser og arrangementer for samfunnsengasjement.

Mål og handlinger

Hovedresultater for 2020 er presentert i Bærekraftsregnskap på side 7. Citycons langsiktige hovedmål er presentert på side 8 i Bærekraftsregnskap og Citycons fullstendige bærekraftstrategi er tilgjengelig online på www.citycon.comno/baerekraft/baerekraftsstrategi.

Ansvar og ressurser

Forretningsdrift støttes av konsernfunksjoner som bærekraft, finans, juridisk, markedsføring, kommunikasjon, sikkerhet og HR-ledelse

Evaluering av ledelsestilnærminger

Vi følger opp oppnådde resultater, og utvikler vår ledelsespraksis i forbindelse med andre strategiske policyer, risikostyringsprogrammet og endringer i interne og eksterne driftsmiljøer. Corporate Management Committee (CMC) foretar en grundig gjennomgang av bærekraftsstrategien og strategiske handlinger hvert tredje år. Bærekraftsteamet gir årlige fremdriftsrapporter til CMC om de strategiske bærekraftstiltakene.