Formål med ledelsestilnærming

Bygg en god arbeidsgiveropplevelse. Gi ansatte muligheter til å vokse i yrket og et sunt, trygt og respektfullt arbeidsmiljø for alle.

Retningslinjer og forpliktelser

Flere retningslinjer og bestemmelser på plass for å forplikte ledelsen og ansatte til å opptre som én:

  • HR-strategi
  • Likestillingsplan for ansatte
  • Handlingsplan for helse og sikkerhet på arbeidsplassen
  • Prestasjonsledelse prosess CODE
  • Ulike retningslinjer for å støtte ansattes evne og mulighet til å arbeide, inkludert rehabilitering og tidlige intervensjonsplaner.
  • Code of Conduct
  • Selskapets verdier

Vi ser også på vår One Citycon Cooperation Group og lokale helse- og sikkerhetsutvalg som en forpliktelse til vårt samarbeid med våre ansatte.

Mål og handlinger

Hovedresultater for 2020 er presentert i Bærekraftsregnskap på side 7. Citycons langsiktige hovedmål er presentert på s. 8 i Bærekraftsregnskap og Citycons fullstendige bærekraftsstrategi er tilgjengelig online på www.citycon.com/no/baerekraft/baerekraftsstrategi.

Ansvar og ressurser

HR-direktøren er ansvarlig for å sikre at HR-prosessene og -planene implementeres i alle Citycon-land av HR-teamet, i samarbeid med ledelsen.

Evaluering av ledelsestilnærminger

Vi samler inn informasjon fra de ansatte årlig gjennom en medarbeiderundersøkelse for å evaluere effektiviteten og resultatene av denne ledelsestilnærmingen. Resultatene gjennomgås, og handlingsplaner iverksettes for å forbedre dem. Mulige endringer i tilnærmingen gjøres. Vi utfører også ulike analyser for å vurdere at ansatte behandles rettferdig og likt.