Citycons tilnærming til bærekraftig ledelse er styrt av selskapets strategi, mål og bærekraftsstrategi. Målene og tiltakene spesifisert i bærekraftstrategien er integrert i den daglige driften og ordinær praksis innen kjøpesenterdrift og eiendomsutvikling. Vår daglige bærekraftsledelse består av:

  • Observere miljøansvar i alle funksjoner og forutse fremtidige endringer i lovverket.
  • Kontinuerlig utvikling av styring, ledelse og rapportering av bærekraftspraksis. Deling av beste fremgangsmåter.
  • Forventer at partnere skal operere på en måte som støtter oppfyllelsen av Citycons bærekraftsmål.
  • Veilede personell mot bærekraftsspørsmål gjennom målsetting, opplæring og intern kommunikasjon.
  • Opptre etisk og ansvarlig ved å følge våre etiske retningslinjer og gjøre en god innsats for å få våre forretningspartnere til å overholde retningslinjene eller lignende høye etiske standarder.

Vår tilnærming til å håndtere våre sosiale påvirkninger kulminerer i HR-ledelse og fremming av etiske prinsipper og god administrativ praksis gjennom hele verdikjeden. HR-strategien og delte HR-prosesser gir støtte og veiledning for ledelse. Prosessen for prestasjonsledelse spiller en nøkkelrolle i å drive detaljhandelsekspertene våre til å levere på våre forpliktelser overfor interessentene våre og lokalsamfunnene vi er til stede i.

Les mer om ledelsestilnærming til våre materielle bærekraftspørsmål i artiklene nedenfor.

Ansvarlig styring av forsyningskjeden, etisk forretningsskikk og åpenhet

God arbeidsgiver

Helse og sikkerhet i kjøpesentre

Leietakers tilfredshet og samarbeid

Tilgjengelighet og engasjement med lokalsamfunn

Energieffektivitet og karbonavtrykk, bærekraftig konstruksjon og grønne bygninger