Formål med ledelsestilnærming

Overholde konsekvent gjeldende lover og forskrifter og omfavne etiske prinsipper. Å være en pålitelig partner i hvert samfunn og i alle våre forretningsaktiviteter.

Retningslinjer og forpliktelser

  • Citycons Code of Conduct fastsetter de etiske prinsippene og forretningsstandardene selskapet følger i all sin virksomhet
  • Ved å anvende Citycons etiske retningslinjer for alle vesentlige forretningsforhold krever Citycon at leverandører omfavner Citycons etiske retningslinjer eller lignende høye etiske prinsipper, og handler deretter.

Mål og handlinger

Hovedresultater for 2020 er presentert i Bærekraftsregnskap på side 7. Citycons langsiktige hovedmål er presentert på side 8 i Bærekraftsregnskap og Citycons fullstendige bærekraftstrategi er tilgjengelig online på www.citycon.com/no/baerekraft/baerekraftsstrategi.

Ansvar og ressurser

Generaladvokaten er ansvarlig for å sikre overholdelse av lover og forskrifter og våre etiske retningslinjer. Den juridiske funksjonen støtter forretningsdrift og konsernfunksjoner i juridiske spørsmål. Databeskyttelsesansvarlig er medlem av det juridiske teamet.

Evaluering av ledelsestilnærminger

Juridiske retningslinjer og ledelsespraksis gjennomgås og utvikles i forbindelse med andre strategiske retningslinjer, samt endringer i interne og eksterne driftsmiljøer.