PLANLAGT UTVIKLINGSPROSJEKT, Stockholm, Sverige
Type: Flerbruk og boligutvikling

Vi skaper Stockholms mest inspirerende sted for urbane mennesker

Ved å dekke T-banesporet ved Liljeholmstorget og skape et nytt byområde, vil Liljeholmen ta et nytt skritt i forvandlingen til Stockholms mest dynamiske bydel. Med RE: Liljeholmen skapes et attraktiv bomiljø med 3 000 arbeidsplasser, 120 selveierleiligheter og et innglasset torg med plass for aktiviteter, kulturarrangementer og a.

Prosjekteringsfase

2019 - 2022

Planlagt byggefase

2023 - 2028

Brutto bygningsområde for Citycon

70 000
Re:liljeholmen

Fra sporområde til innbydende byrom

Totalt vil RE: Liljeholmen omfatte nye områder på litt over 70 000 kvm fordelt på kontorer, hoteller, varehandel, tjenester, kultur og publikumsområder. Den foreløbige fordelingen ser slik ut: 30 000 kvm kontorlokaler, 14 000 kvm hoteller, 10 000 kvm boliger og 6 000 kvm publikumsområder med varehandlel og tjenester og 10 000 kvm parkering.

Det eksisterende helsebygget på 12 000 kvm og flere enn 20 omsorgsenheter skal totalrenoveres og moderniseres.