Citycon har mulighet til å påvirke miljøet på en positiv måte gjennom forvaltning og utvikling av sine kjøpesentre. Innen 2030 vil vi ikke ha noen direkte karbonutslipp fra våre egne bygninger og all vår innkjøpte energi vil være karbonnøytral.

De beste måtene å kutte klimagassutslippene i sektoren på er å energieffektivisere bygninger, redusere energiforbruket og øke bruken av fornybare energikilder i eiendommenes energiproduksjon og innkjøp.  

Lippulaiva
  • Alle Citycon-sentre vil bli sertifisert som miljøvennlige innen utgangen av 2022.
  • I nye utviklings- og ombyggingsprosjekter gjennomfører Citycon sine prosjekter i henhold til internasjonale prosesser innen miljøsertifisering for å minimere konstruksjonsrelaterte miljøpåvirkninger.
  • Alle nye utviklingsprosjekter fra 2021 vil bli BREEAM Excellent-sertifisert.
  • Alle utviklingsprosjekter bruker og produserer fornybar energi. Alle utbyggingsprosjekter er knyttet til kollektivtransport og vil ha lademuligheter for elbiler og sykler. Alle utbyggingsprosjekter vil ha parkeringsplasser for sykler. Citycon ønsker å gjøre det enkelt å besøke sentrene med miljøvennlig transport.