Fra bærekraftig kjøpesenter til bærekraftig lokalsamfunn

Bygninger representerer en stor del av globale karbonutslipp og energiforbruk. Sentrene våre påvirker lokalsamfunnene på flere måter, og bærekraft er også tilstede i hvordan vi planlegger å utvikle sentrene våre. De neste årene vil vi i større grad tilby mye mer enn shopping. Våre multifunksjonelle sentre vil ha enda flere tjenester, boliger, hoteller og kontorer. For hele enheten tar vi sikte på miljøsertifiserte og karbonnøytrale bygninger innen 2030.

Denne utviklingen er i tråd med å skape bærekraftige lokalsamfunn. Ved å integrere bærekraftstiltak i vår daglige drift har vi som mål å gjøre mer enn forventet for å oppnå bærekraftig utvikling. Nedenfor er noen eksempler på hvordan vi gjør dette.

Nærhet og enkel tilgang

Multifunksjonelle sentre ligger nært folk, i urbane knutepunkter med utmerkede forbindelser til offentlig transport. Tilgang til pendlertog, T-bane og busser er sømløst eller integrert i selve senteret. Alle Citycons sentre er tilgjengelig med offentlig transport.

Miljøvennlig og sunn transport

Gode sykkelparkeringer og god fotgjengertilgang gjør det enkelt å la bilen stå hjemme. Utpekte parkeringsplasser og ladestasjoner for elbiler og elsykler oppmuntrer til miljøvennlige transportformer. Det er over 3200 dedikerte sykkelparkeringsplasser og over 400 ladepunkter for elbiler ved våre sentre. I 2020 besøkte halvparten av våre besøkende oss med offentlig transport til fots eller på sykkel.

Energi- og vanneffektive løsninger

Det finnes en rekke store og små tekniske løsninger som minimerer energiforbruket: effektiv varmegjenvinning fra tekniske anlegg og apparater, LED-belysning i både fellesarealer og butikker, optimalisert ventilasjon, vannsparende armaturer og toaletter, samt vannløse urinaler sparer både vann og energi.

Citycons Buskerud Storsenter ble det første kjøpesenteret som brukte CO2 som kjølemiddel for karbonnøytral komfortkjøling for hele bygget. Bruk av CO2 som kjølemiddel er til fordel for energieffektiviteten, siden det forbedrer gjenvinningen av overskuddsvarme, samt overføring av varme og kjøling i bygningen. Energiforbruket på Buskerud har gått ned med 34 % sammenlignet med føroppusset tilstand.  

Energiproduksjon

Noe av energien som trengs produseres av sentre lokalt, ved bruk av fossile brenselfrie ressurser. Solcellepaneler på taket produserer strøm og gir skygge, noe som også reduserer behovet for kjøling om sommeren. Jordvarme og kjøling reduserer behovet for ekstern varme og kjøling. Det største geotermiske varme- og kjøleenergianlegget i Europa for et næringsbygg bygges under Lippulaiva og skal generere karbonfri energi for å dekke kjøpesenterets varme- og kjølebehov. Lippulaiva vil være et nesten nullenergibygg. Jakobsbergs Centrum gikk over til geotermisk oppvarming og kjøling i 2016, og utvidet i 2018 bruken av fornybar energi med solcelleanlegg. Senteret har nå det første kombinerte sol- og geoenergianlegget installert i et kjøpesenter i Sverige. Seks av våre sentre produserer i dag solenergi.  

November 2019 åpnet Citycon et solcelleanlegg på taket av Down Town kjøpesenter. Anlegget er verdens største solcelleanlegg med snøsmelteteknologi og består av 8000 kvadratmeter med solcellepaneler. Solcelleanlegget skal årlig produsere energi tilsvarende forbruket til om lag 40 hus eller 100 leiligheter, og det skal dekke 15 prosent av kjøpesenterets energibehov.

Avfallshåndtering og vedlikehold

Godt planlagt og gjennomført avfallshåndtering gir både leietakere og besøkende mulighet til å redusere, gjenbruke og resirkulere, samt disponere avfall på en bærekraftig måte. Hos Citycon har vi flere initiativer for å samarbeide med leietakerne våre for å forbedre resirkuleringen og avfallshåndteringen vår, alt fra nettbasert opplæring i avfallssortering til et veiesystem med forskjellige avfallsfraksjoner og resirkuleringskoordinatorer som gir praktiske råd om hvordan sortere og resirkulere på best mulig måte.

Miljøvennlige og sunne materialer

Lavkarbonmaterialer og resirkulerte bygningselementer reduserer bygningens karbonavtrykk. Fokus på byggematerialene som brukes sikrer også et godt inneklima. Et grønt tak har både estetiske og praktiske fordeler: det gir isolasjon som reduserer behovet for oppvarming om vinteren og kjøling om sommeren. Grønne tak holder på regnvann, og letter overvannshåndteringen under kraftig regn. De forbedrer luftkvaliteten ved å filtrere giftige gasser og kan bidra til å støtte lokalt biologisk mangfold. Vårt største grønne tak er på Mölndal Galleria. Med sine 4000 kvadratmeter tilsvarer størrelsen 15 tennisbaner.   

Lokalt engasjement og tjenester

Sentrene våre er møtepunkter for lokale innbyggere og gir rom for lokalt engasjement. Med biblioteker, offentlige helsetjenester, kinoer og mer, er sentrene våre et sted for mye mer enn bare shopping. Vi arrangerer også arrangementer som involverer ulike miljøer i og rundt sentrene våre, for eksempel Wall of Hope-prosjekter sammen med lokale veldedighetsorganisasjoner. Kunder kan ta med unødvendige varer til Wall of Hope i våre sentre, og de som trenger det kan på sin side gå og hente de nødvendige varene.