Code of Conduct er kjernen i alt vi gjør

Citycons hovedformål er å utvikle og opprettholde en økonomisk sunn og velstående virksomhet. Vår Code of Conduct er kjernen i alt vi gjør med dette formålet. Det forsterker våre verdier og legger grunnlaget for vår forretningsdrift. Vår strategi og aktiviteter vurderer og reflekterer de etiske prinsippene beskrevet i vår .

Våre interessenter forventer at vi handler etisk og ansvarlig – driver vår virksomhet på riktig måte. Vi overholder konsekvent gjeldende lover og forskrifter i våre operasjonsland i Norden og Baltikum. I tillegg uttrykker Code of Conduct vår forpliktelse til å omfavne etiske prinsipper og vårt kontinuerlige mål om å være en pålitelig partner i hvert fellesskap og i alle våre forretningsaktiviteter.

De etiske retningslinjene styrer alle Citycons forretningsbeslutninger og handlinger og gjelder for alle ansatte og ledere i Citycon (inkludert ansatte i våre datterselskaper og joint ventures som Citycon har ledelseskontroll over).

  Hovedforpliktelser i korte trekk

  Citycon merkevare og åpenhet

  Citycon er et børsnotert selskap hvis merkevare vi verdsetter og beskytter. Vi er forpliktet til åpenhet og arbeider med høy integritet. Vi streber etter å bygge et godt image av bedriften i all vår virksomhet og for å fremme Citycons suksess.

  Rettferdig behandling

  Vi forplikter oss og forventer rettferdig og ærlig behandling av alle våre interaksjoner med våre forretningspartnere. Vi respekterer immaterielle rettigheter og all konfidensiell informasjon i vår besittelse.

  Jobbe i Citycon

  Vi tilbyr en arbeidsplass hvor alle kan føle seg trygge og respektert. Vi tar forfremmelse og opprettholdelse av likhet og mangfold på alvor, respekterer ulike egenskaper og behandler hverandre med høflighet.

  Sikkerhet og bekvemmelighet

  Innenfor vår innflytelsessfære streber vi etter å støtte trygghet og sikkerhet i våre kjøpesentre. Vi fokuserer på å gi en hyggelig opplevelse for våre besøkende og et behagelig arbeidsmiljø for de som jobber der.

  Miljø og samfunnsvennlighet

  Vi tar hensyn til miljø og lokalsamfunn i alle våre beslutninger uansett hvor vi opererer.

  Antibestikkelser, forretningsgaver og gjestfrihet

  Vi er fullstendig motstandere av bestikkelser og korrupsjon. Vi ser nominelle gaver, måltider eller tegn på verdsettelse og takknemlighet, samt invitasjoner til arrangementer eller andre sosiale sammenkomster som en del av bedriftsadministrasjon som har til hensikt å bygge goodwill og gode arbeidsforhold. Samtidig vurderer vi nøye dagens situasjon og pengeverdien før vi aksepterer eller tilbyr dem.

  Personvern

  Vi respekterer personvernet. Vi vil kun samle inn personopplysninger på juridisk grunnlag og for våre fornuftige, nødvendige og transparente forretningsformål. Vi behandler personopplysninger nøye, sikrer datakvalitet og konfidensialitet.

  Citycons varslingslinje

  Hver Citycon-ansatt og leder oppfordres og er forpliktet til å stille spørsmål og bekymringer angående retningslinjene for oppførsel og umiddelbart rapportere alle mistenkte eller oppdagede brudd. Citycons forretningspartnere kan også rapportere om slike brudd gjennom Varslingslinje.

  Dataene som innhentes ved å fylle ut en rapport vil bli behandlet på konfidensiell basis og i samsvar med gjeldende databeskyttelse og andre forskrifter.

  Business Code of Conduct definerer standarder for forretningsskikk og etikk

  Vi gjør også en god innsats for å få våre forretningspartnere til å forplikte seg til prinsippene i våre etiske retningslinjer eller sikre at de vedtar et lignende sett med retningslinjer i deres forretningsaktiviteter. Vår Business Code of Conduct definerer standardene for forretningsskikk og etikk som Citycon forventer av sine forretningspartnere (inkludert deres personell og andre representanter).

  For å sikre interessentens engasjement bruker vi ulike tiltak for implementering, som f.eks.:

  • Inkludere en klausul om Code of Conduct i leieavtaler
  • Anvendelse av etiske retningslinjer relatert til spørreskjema i materielle investeringsprosesser
  • Kreve at materielle forretningspartnere omfavner våre etiske retningslinjer eller lignende høye etiske prinsipper og handler deretter i henhold til våre forretningsetiske retningslinjer