Gjennom god byutvikling utvikler vi lokalsamfunn hvor folk kan leve, jobbe, være sosiale og handle

Sentrene våre ligger i urbane knutepunkter hvor folk bor, jobber, gjør daglige ærender og møter hverandre. I samarbeid med lokale innbyggere, leietakere, kommuner og besøkende, bygger vi sentre som er urbane hjerter i lokalsamfunnet.

Community

Vår daglige drift inkluderer flere måter å lytte til interessentene våre på: fra å svare på tilbakemeldinger fra kunder til dialog med lokale innbyggere i forbindelse med utviklingsprosjekter og aktuelle problemstillinger i lokalsamfunnene vi opererer i.  

Vi ønsker å engasjere både unge og gamle i arbeidet vårt. Det er avgjørende at vi fortsetter med å konvertere sentrene våre til urbane knutepunkt hvor et stort utvalg av tjenester kan tilbys lokalsamfunn. Vi er åpne for mange ulike tjenester som dekker de daglige behovene som finnes i et lokalsamfunn. 

Citycon

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i 2022

Vår redegjørelse for aktsomhetsvurderinger er utarbeidet for å oppfylle kravet i paragraf 5 i åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022. Redegjørelsen beskriver hvordan vi er organisert og hvordan vi utfører aktsomhetsvurderinger av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den beskriver også hvordan vi har integrert arbeidet med ansvarlig forretningspraksis i våre styringssystemer, våre identifiserte risikoer for negativ påvirkning, samt tiltak for å redusere disse.