Gjennom god byutvikling utvikler vi lokalsamfunn hvor folk kan leve, jobbe, være sosiale og handle

Sentrene våre ligger i urbane knutepunkter hvor folk bor, jobber, gjør daglige ærender og møter hverandre. I samarbeid med lokale innbyggere, leietakere, kommuner og besøkende, bygger vi sentre som er urbane hjerter i lokalsamfunnet.

Community

Vår daglige drift inkluderer flere måter å lytte til interessentene våre på: fra å svare på tilbakemeldinger fra kunder til dialog med lokale innbyggere i forbindelse med utviklingsprosjekter og aktuelle problemstillinger i lokalsamfunnene vi opererer i.  

Vi ønsker å engasjere både unge og gamle i arbeidet vårt. Det er avgjørende at vi fortsetter med å konvertere sentrene våre til urbane knutepunkt hvor et stort utvalg av tjenester kan tilbys lokalsamfunn. Vi er åpne for mange ulike tjenester som dekker de daglige behovene som finnes i et lokalsamfunn.