Bærekraft er en del av vårt daglige arbeid

Citycon har både et ansvar og en mulighet til å ha en positiv innvirkning på mennesker, lokalsamfunn og miljøet. Vi mener vi at bærekraftig drift er nøkkelen til å skape langsiktig verdi. Vi forplikter oss til bærekraftig utvikling i alt vi gjør.

Innen 2030 vil Citycon være karbonnøytrale. Vår portefølje vil være 100 % energieffektiv og drives av fornybar energi. Alle våre lokaler vil være miljøsertifisert med direkte tilknytning til offentlig transport og lett tilgjengelige med sykkel, til fots og med elbil.

Koskikeskus

Å handle bærekraftig er en del av hvordan vi skaper verdi. Energieffektive og miljøsertifiserte bygninger er bygninger av høy kvalitet med lave driftskostnader. Å være tilknyttet offentlig transport og tilgjengelig med sykkel, til fots og med elbil gir en stabil kundestrøm. Bekvemmelighet, trygghet og engasjement med lokalsamfunnet tiltrekker leietakere av høy kvalitet og betyr at besøkende kommer tilbake. Gode miljøprestasjoner gir tilgang til muligheter for grønn finansiering.

Vi jobber hver dag med å redusere vårt karbonavtrykk. Hver dag ser vi på muligheter til å forbedre vår tilgjengelighet med offentlig transport, til fots, med sykkel og med elbil. Hver dag bestreber vi oss på å være bekvemmelige og trygge slik at alle kan føle seg hjemme der vi befinner oss.

Vi bestreber utmerkethet i praksis.