Pressemelding fra Citycon Norway 27. mai 2022

På FNs verdensdag for bier fikk Kilden to bikuber og 160.000 nye summende leietakere på taket av senteret. Målet er å bidra til å bevare biene og formidle kunnskap om økosystemet til lokale skoleklasser og barnehager.

Citycon har plassert bikuber på flere sentre, og Kilden Senter har nå fått bikuber på taket. Bikubene på Kilden inneholder til sammen opp mot 160.000 bier og kan produsere mellom 60 og 80 kilo honning hvert år. Senterleder Jonas Braad forteller at initiativet er en del av selskapets bærekraftsarbeid og at man ønsker å skape lokalt engasjement omkring verdien av bienes rolle i økosystemet.

– Dette er gøy. Vi har store arealer på taket, så det er flott at vi kan bruke dem til å skape et hjem for biene. Bikubene på taket kommer til å skape engasjement både blant de som jobber på senteret og blant de som besøker oss, sier Braad.

Citycon har som må å bli klimanøytrale innen 2030 som innebærer systematisk arbeid blant annet med å kutte utslipp, spare energi og sørge for at eiendommene er henhold til kravene i miljøsertifiseringssystemet BREEAM. Citycon ble for andre året på rad utpekt som en av Europas klimaledere i 2022 av Financial Times og Statista.

– Vi håper at bikuber på sentertaket kan være et bidrag i å bevare biene, og at bikubene kan brukes til å lære unge mennesker i Stavanger om bier, pollinering og verdens matproduksjon, sier Braad.

Bikubene på sentertakene er et samarbeid mellom Citycon og Heier Du Rietz, som har spesialisert seg på urban birøkt og som ønsker å fremme en bærekraftig utvikling på grønne, summende tak. Biene på Kilden ivaretas av Alexander Du Rietz, sertifisert birøkter, i samarbeid med lokal birøkter Ingve Aarrestad.

– Arbeidet som biene gjør er livsviktig for mennesker og dyr. Derfor er vi veldig glade for å kunne samarbeide med Citycon om å plassere bikuber på sentertakene. Vi gleder oss til å produsere smaksrik honning på Kilden i løpet av høsten 2022, sier Du Rietz.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jonas Braad, senterleder på Kilden
Mob: 456 92 134, jonas.braad@citycon.com

Alexander Du Rietz, sertifisert birøkter Heier Du Rietz
Mob: 911 52 471, alexander@heierdurietz.no

Daniel Sellevoll, senior kommunikasjonssjef i Citycon
Mob: 959 71 597, daniel.sellevoll@citycon.com

Download images