Pressemelding fra Citycon Norway 22. november 2022

Bybanen til Fyllingsdalen åpnet for trafikk 21. november. Både Bybanen og den nye bussterminalen danner grunnlag for at Citycon kan videreutvikle Oasen som et grønt knutepunkt med nye møteplasser, spisesteder, helsetjenester og boliger.

Fyllingsdalen terminal er siste stopp på den nye bybanelinjen som åpnet mandag 21. november. Bybanen starter i Bergen sentrum og stopper rett utenfor Oasen i Fyllingsdalen. Reisen tar 18 minutter fra sentrum og 7 minutter fra Årstad. Sammen med den nye bussterminalen, bidrar Bybanen til å styrke Oasen som kollektivknutepunkt og gjøre avstandene mellom Fyllingsdalen og resten av Bergen kortere.

– Dette er en stor dag for Fyllingsdalen og for Oasen. Bybanestopp rett utenfor senteret bidrar til å gjøre Oasen til et grønt og moderne bydelssenter i Bergen. Bybanen, bussterminalen og nettverket av gang- og sykkelveier, gjør avstandene kortere og transporten til og fra Oasen mer miljøvennlig, sier Håkon Tuv Dalland, direktør for eiendomsforvaltning i Citycon.

Det var pyntet både til fest og til jul på Fyllingsdalen terminal da Bybanen åpnet mandag. Julegrantenning, julenisse og barnekor markerte både åpningen av Bybanen og starten på julehandelen på Oasen. Senterlederen sa i sin åpningstale at den gode atmosfæren og livet på torget skal gjenskapes i årene som kommer.

– Dette har vi gledet oss til lenge. Bybanen gjør det enklere for folk i Fyllingsdalen å reise kollektivt i byen vår. Bybanestoppet kommer også til å bidra til mer liv på torg og møteplasser på Oasen. Et levende og godt besøkt Oasen skal vi også forsterke når vi utvikler Oasen for fremtiden, sa Erik Mørk, senterleder på Oasen.

Sammen med Bergen kommune har Citycon sendt inn reguleringsforslag til ny områdeplan for Fyllingsdalen. Planforslaget er nå til behandling i kommunen. I forslaget følger Citycon opp kommunens vedtatte strategi om å utvikle tett på Bybanen.

Citycon planlegger å etablere et nytt torg som vil knytte Bybanen, bussterminalen og Oasen sammen. Her vil utadrettede virksomheter og spisesteder bidra til å skape et levende bygulv. Nye grønne passasjer skal sørge for at flere velger å reise med Bybanen eller bruke annen miljøvennlig transport.

I dag har rundt 1500 mennesker Oasen som sin arbeidsplass. For å styrke bydelssenteret skal det utvikles med flere funksjoner som helse, kultur, offentlige tjenester og handel. Det planlegges også for flere kontorarbeidsplasser. Citycon svarer på kommunens ambisjon om levende og kompakte sentrum ved å planlegge flere nye boliger ved Oasen. I områdeplanen som er sendt inn er det planlagt rundt 300 boliger, fordelt på 34.500 kvadratmeter.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Erik Mørk
Senterleder på Oasen
Mob: +47 996 09 690
erik.mork@citycon.com

Daniel Sellevoll
Senior kommunikasjonssjef i Citycon
Mob: +47 959 71 597
daniel.sellevoll@citycon.com

Download images