Pressemelding fra Citycon AS 21. august 2020

Oslo kommune og Citycon har signert en avtale om å etablere et pilotbibliotek på Linderud senter. Her skal man teste ut nye måter biblioteket kan bidra til å utvikle lokalsamfunnet på.

DEICHMAN TIL LINDERUD SENTER: Ragnhild Olaussen, seksjonssjef samfunnsutvikling i Bydel Bjerke, Marianne Thoresen-Larsen, senterleder på Linderud Senter, Henriette Mork, leasing manager i Citycon og Ragnhild Stuler, seksjonssjef på Deichman Bjerke (Foto: Citycon).

Deichman og bydelene Bjerke og Grorud samarbeider om pilotprosjekter på Linderud og Romsås som en del av områdeløft. Målet er å styrke bibliotekets rolle som lokalsamfunnsaktør. Avtalen om en Deichman-pilot på Linderud senter er nå signert, med mål om å åpne i løpet av 2020.

– Vi ser frem imot å kunne ønske velkommen til nytt pilotbibliotek på Linderud senter. Biblioteket vil være ulikt et tradisjonelt bibliotek. Vi ønsker å teste nye måter å utvikle biblioteket på, slik at vi styrker biblioteket som en verdifull møteplass for mennesker i alle aldre og med ulike bakgrunner, sier Ragnhild Stuler, seksjonssjef på Deichman Bjerke.

Det nye pilotbiblioteket på Linderud senter vil være en del av og et supplement til biblioteket på Bjerke. Piloten er midlertidig, og avtalen med Citycon er på to år.

– Vi tror at vi kommer til å treffe lokalbefolkningen på en god måte på Linderud senter. Vi skal bruke tiden frem mot åpning godt, og sammen med de som bor på Linderud skape et spennende pilotbibliotek, sier Stuler.

Ønsket om et bibliotek blant de som bor på Linderud, er godt dokumentert av bydelen.

– Bydel Bjerke har gjennomført en stedsanalyse for Linderud-området, og ønsket om bibliotek er svært høyt prioritert blant innbyggerne, sier Ragnhild Olaussen, seksjonssjef samfunnsutvikling i Bydel Bjerke.

Citycon er glade for at Oslo kommune og Deichman har valgt å satse på Linderud senter. Pilotbiblioteket skal etableres på plan 1 i senteret i et lokale på ca. 300 kvadratmeter.

– Vi har stor tro på at biblioteket vil være et positivt tilskudd. Stovner senter har hatt stor suksess med bibliotek inne på senteret, som gjør oss trygge på at pilotbiblioteket vil styrke Linderud senter som en møteplass for de som bor i nærmiljøet, sier Marianne Thoresen-Larsen, senterleder på Linderud senter.

DEICHMAN PÅ STOVNER: Biblioteket på Stovner senter har vært en suksess siden åpningen i 2018.

For mer informasjon, vennligst kontakt: Ragnhild Olaussen, seksjonssjef samfunnsutvikling i Bydel Bjerke.
Mob: 982 63 526, ragnhild.olaussen@bbj.oslo.kommune.no
Ragnhild Stuler, seksjonssjef på Deichman Bjerke.
Mob: 995 76 402, ragnhild.stuler@deichman.no
Marianne Thoresen-Larsen, senterleder Linderud Senter.
Mob: 924 65 454, marianne.thoresen@citycon.com
Download images