Pressemelding fra Citycon Norway 21. mars 2022

Citycon og Asker kommune er enige om å etablere Omigjen pop-up på Trekanten. Bruktbutikken tilbyr blant annet leker, fritidsutstyr og bøker og er en del av kommunens arbeid for å nå gjenvinningsmålet på 60 prosent innen 2025.

Bruktbutikken Omigjen åpner i løpet av uke 12 i andre etasje på Trekanten. Butikken driftes av Asker kommune og skal bidra til økt gjenbruk i tillegg til arbeidstrening for mennesker som trenger tilrettelagte arbeidsplasser.

– Åpningen av Omigjen på Trekanten er første etappe på en endringsreise sammen med næringsliv, frivillighet og innbyggere. Hver dag leverer innbyggerne i Asker kommune store mengder varer til ombruk på gjenvinningsstasjonene. For å nå kommunens gjenvinningsmål på 60 prosent, må vi tenke nytt og samarbeide på tvers, sier Anja Østerli, prosjektleder ombruk i Asker kommune.

Pop-up-butikken skal være moderne og oversiktlig. Man kan kjøpe pent brukte leker, brettspill, sport- og fritidsutstyr, bøker, varer til vårsesongen og mye mer. Alle varene blir vasket og sjekket av arbeidstakere på Solbrå arbeidssenter.

– Neste etappe på endringsreisen er å åpne Omigjen ombrukssenter med flere bruktbutikker og tjenester innen reparasjon og redesign. Det vil gi stordriftsfordeler for næringsaktører som omstiller seg til sirkulærøkonomien, og vi vet at innbyggerne ønsker et oversiktlig bruktmarked, sier Østerli.

Kristine Eknes Blom er senterleder på Trekanten og har stor tro på at Omigjen pop-up vil bli en suksess på senteret. 

– Vi er veldig glade for å få Omigjen til Trekanten. Vi har positive erfaringer fra tilsvarende konsepter på andre sentre i Norge og Norden. Pop-upen kommer til å styrke butikkmiksen på senteret, og jeg håper mange kommer innom for å gjøre et bruktkupp, sier Eknes Blom.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
 

Anja Østerli
Prosjektleder ombruk i Asker kommune
Mob: 480 87 597
anja.osterli@asker.kommune.no

Kristine Eknes Blom
Senterleder på Trekanten
Mob: 936 57 245
kristine.eknes.blom@citycon.com

Christina Ek Reindal
Kommunikasjonsrådgiver klima og miljø
Mob: 977 23 135
christina.ek.reindal@asker.kommune.no

Daniel Sellevoll
Senior kommunikasjonssjef i Citycon
Mob: +47 959 71 597
daniel.sellevoll@citycon.com

Download images