Pressemelding fra Citycon Norway 10. mars 2022

Onsdag 9. mars åpnet byråd Thor Haakon Bakke innbyggertorget på Oasen. Det nye innbyggertorget skal være en arena for medvirkning og dialog mellom innbyggere i Fyllingsdalen, Bergen kommune og Oasen senter.

Det foregår flere utviklingsprosjekter samtidig i Fyllingsdalen. Vestland fylkeskommune er i siste fase av bygging av Bybanen, mens ny områdeplan for Fyllingsdalen er til behandling i Bergen kommune. Nytt kulturhus er planlagt, og Oasen senter skal styrkes som bydelssenter med satsing på møteplasser og flere boliger.

Det nye innbyggertorget inne på Oasen er et samarbeid mellom Bergen kommune og Oasen-eier Citycon. Målet er å formidle kunnskap og skape engasjement om utviklingen av Fyllingsdalen, slik at så mange som mulig kjenner eierskap til bydelsutviklingen.

– Det er veldig bra at vi nå har fått etablert et innbyggertorg i Fyllingsdalen, hvor det pågår utvikling på flere områder. Innbyggertorget vil styrke muligheten for medvirkning, og jeg håper mange kommer innom for å få informasjon eller gi sine innspill til hvordan de ønsker at fremtidens Fyllingsdalen skal se ut, sier Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling.

På innbyggertorget presenterer Citycon sine planer for Oasen. Planene følger opp kommunens vedtatte strategi om å skape levende sentrum med korte avstander. Citycon ønsker utvikling rundt bybanen med et kompakt sentrum og gode gang- og sykkelforbindelser i og rundt Oasen.

– Vi er veldig glade for å kunne ønske velkommen til det nye innbyggertorget. Her er det mye nyttig informasjon, litt historie og aktiviteter for barn. Og så håper vi mange benytter anledningen til å si sin mening om utviklingen av Fyllingsdalen, sier Erik Mørk, senterleder på Oasen.

Oasen har også lansert en ny hjemmeside, nyeoasen.no, hvor man finner siste nytt om prosjektet og kan komme med sine innspill til hvordan Oasen bør utvikles videre.

Foto fra venstre: Erik Mørk, senterleder Oasen og Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Erik Mørk
Senterleder på Oasen
Mob: +47 996 09 690
erik.mork@citycon.com

Daniel Sellevoll
Senior kommunikasjonssjef i Citycon
Mob: +47 959 71 597
daniel.sellevoll@citycon.com

Download images