Pressemelding fra Citycon AS 24. juni 2020

Citycon styrker seg på eiendomsutvikling og ansetter Lasse Svendsen som ny prosjektleder. Svendsen skal bidra i utviklingen av multifunksjonelle sentre med handel, service, kontorer og boliger.

NY PROSJEKTLEDER I CITYCON: Lasse Svendsen skal utvikle fremtidens sentre sammen med nye kollegaer i Citycon. 

Citycon eier 17 kjøpesentre i Norge, og forvalter ytterligere 7 sentre på vegne av andre eiere. Over hele Norden har Citycon eiendommer til en verdi av 4,4 milliarder euro.

Lasse Svendsen har bakgrunn fra OBOS Nye Hjem og har master i Eiendomsutvikling og -forvaltning fra NTNU.

– Jeg ser frem til å ta fatt på oppgaven med å utvikle sentre sammen med teamet i Citycon. Kjøpesentre skal være mer enn bare handel. Senteret er hjertet i mange lokalsamfunn, hvor folk har behov for både møteplasser og helsetjenester, sier Svendsen.

Lasse Svendsen vil jobbe med den norske eiendomsporteføljen, hvor Trekanten i Asker og Oasen Senter i Bergen er to store utviklingsprosjekter.

– Vi har store ambisjoner for eiendommene våre, og vi trenger flere flinke folk som er i stand til å utvikle multifunksjonelle sentre. Våre sentre skal dekke behov for menneskene som bor og arbeider i områdene de ligger i, gjennom hele dagen og uken. Vi har stor tro på at Lasse er rett person for denne oppgaven, sier Fredrik S. Myhre, utviklingsdirektør i Citycon.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Fredrik S. Myhre, utviklingsdirektør i Citycon, +47 995 85 385 Daniel Sellevoll, kommunikasjonssjef i Citycon, +47 959 71 597
Download images