CITYCON OYJ Pressemelding 15. desember 2016

Citycon har signert en avtale om kjøp av et kontorbygg i Bergen, for 710 millioner kroner (ca. EUR 78 millioner) fra Tryg Forsikring A/S. Bygningen på 19 000 kvm (brutto utleiebart areal) ligger ved siden av Citycon-senteret Oasen i Fyllingsdalen. Selgeren, Tryg, det nest største skadeforsikringsselskapet i Norden, har sitt norske hovedkontor i kontorbygget, og betegnes som en ankerleietaker. Oppkjøpet forventes å være fullført i januar 2017.Med dette kjøpet skapes nye muligheter for Citycon, der selskapet vil utvikle og utvide kjøpesenteret Oasen fra dagens 31 500 kvm med utleiebart areal. Citycon planlegger å tilføre ca. 11 000 kvm med utleiebart areal til senteret ved å konvertere store deler av de to nedre etasjene av kontorbygget til handel. Dette inkluderer også bygging av nytt areal som forbinder de to bygningene og åpner senteret enda mer mot omgivelsene. Konverteringen vil forbedre kundestrømmen og sirkulasjonen ytterligere i kjøpesenteret. Med utvidelsen vil Oasen også få en ny hovedinngang som samtidig gir rom for nye ankerleietakere og et bredere tilbud av cafeer og restauranter. Tryg blir værende som en ankerleietaker med en 10-årig leieavtale med mulighet for forlengelse.

- Oasen passer perfekt med Citycon sin strategi om å investere i urbane kjøpesentre som baserer sitt tilbud ut i fra kundenes daglige behov med beliggenhet på steder med sterk demografi. Etter å ha ervervet de resterende 31 prosent av minoritetsaksjene i Oasen i november i fjor, er dette det neste logiske skrittet i den videre utviklingen av senteret, sier Marcel Kokkeel, administrerende direktør i Citycon som ønsker å utvikle Oasen til et av selskapets flaggskip.

Bergensområdet er i sterk vekst og befolkningen forventes å vokse med omlag 11 prosent til 310 000 mennesker innen år 2030. Kommunen planlegger å utvide Bybanen til Fyllingsdalen med et stopp rett utenfor Oasen, som dermed kobler området direkte til Bergen sentrum. Forventet ferdigstillelse av Bybanen er i 2023. Kommunen planlegger å øke antallet boligenheter i nærheten av Oasen, med ca. 5000 nye boliger som skal bygges innen 2030.

- Oasen ligger i hjertet av Fyllingsdalen og er således en del av kommunens planer om ytterligere urbanisering av området. Vi ønsker å gjøre Oasen til bytorget og kollektivknutepunktet for beboerne i området. Oasen er allerede et attraktivt kjøpesenter hvor det er en stor interesse for å etablere butikker og konsepter, disse planene vil ytterligere forsterke denne attraktiviteten. Den forrige (ny)utviklingen og utvidelsen i 2014 var vellykket og den samlede omsetningen har økt med 25 % siden 2012, sier André Gaden, kommersiell direktør i Citycon.

Det planlagte utviklingsarbeidet er ventet å starte i 2019, etter sluttføring av reguleringsprosess.

Pangea Property Partners har vært rådgivere for Citycon i forbindelse med denne transaksjonen.

Helsinki, 15. desember 2016


CITYCON OYJ


For ytterligere informasjon, kontakt:
Marcel Kokkeel, CEO
Tlf. +358 20 766 4521 eller +358 40 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.com

André Gaden, kommersiell direktør
Mob. +47 93 03 73 22
andre.gaden@citycon.no

Citycon Oyj (Nasdaq Helsinki: CTY1S) er en ledende eier, utvikler og forvalter av urbane dagligvare-forankrede kjøpesentre i Norden og Baltikum, og forvalter eiendeler på totalt EUR 5 milliarder og med en markedsverdi på over EUR 2 milliarder. For mer informasjon om Citycon, gå til www.citycon.com

Download images