Citycon kjøper Sektor Gruppen, Norges nest største eier og drifter av kjøpesentre. Citycon forsterker med det sin posisjon som det største børsnoterte selskapet med fokus på eie og drift av kjøpesentre i Norden og den tredje største operatøren i Europa. Oppkjøpet på 1,5 milliarder euro gir Citycon eksponering over hele Norden, og øker selskapets brutto eiendelens verdi (GAV) med nesten 50%, fra 3,4 milliarder euro til 4,9 milliarder euro.

Transaksjonens største fordeler er:

  • Styrket nordisk posisjon gjennom større nedslagsfelt og geografisk diversifisering. Etter transaksjonen eier Citycon 55 kjøpesentrene i Norden og Estland, og det totale antallet besøkende øker fra 150 millioner til over 200 millioner, og antall kvadratmeter tilgjengelig for utleie (GLA) øker fra 1 million til 1,4 millioner.
  • Sektor passer perfekt strategisk med en høykvalitetsportefølje av urbane dagligvare-forankrede kjøpesentre på steder med sterk demografi.
  • Citycon når umiddelbart kritisk masse i Norge - en av de raskest voksende og sterkeste økonomiene i Europa.
  • Utmerket norsk ledelse slutter seg til Citycon: Kan fokusere på verdiskaping fra dag én.
  • Potensiale for positive operasjonelle og finansielle synergier.


- Vi gleder oss over dette oppkjøpet som gjør at vi nå finnes i hele Norden. Transaksjonen er et viktig steg mot vårt mål om å være det mest kjente merkenavnet blant nordiske og baltiske kjøpesentre. Strategisk passer Sektor Gruppen perfekt for oss. Sektor er en organisasjon av høy kvalitet med en imponerende merittliste, verdifulle eiendeler og en erfaren ledelse, sier Marcel Kokkeel, administrerende direktør i Citycon.

- Vi er storfornøyd med å få en eier som har mye erfaring med eiendomsforvaltning innen detaljhandel, samt en langsiktig visjon og investeringshorisont. Å integrere Citycons brede erfaring, finansielle styrke og sterke ledelse med vår, vil gi optimale vilkår for videre vekst og utvikling. Samtidig vil det også skape stordriftsfordeler og synergier, sier Eirik Thrygg, administrerende direktør i Sektor Gruppen.

- Internasjonale forhandlere analyserer ofte Norden som ett marked. Nå kan vi tilby dem en komplett nordiske plattform. Citycon og Sektor deler den samme strategien med kjøpesentre i urbane strøk i hjertet av lokalsamfunnet. Dette gjør at sentrene dekker daglige behov, fortsetter Marcel Kokkeel.

Størrelse er viktig i detaljhandel fordi det gjør eiendomsporteføljen mer attraktiv for leietakere, og gir stordriftsfordeler for innkjøp, drift og digital innovasjon. En større portefølje gir et solid grunnlag for deling av beste praksis, fleksibilitet for leietakere, leieavtaler på tvers av landegrenser og digitale markedsføringstiltak.

Transaksjonen gjenspeiler Citycons fokus på å utvide sin portefølje i urbane, raskt voksende nordiske byer. Sektors portefølje oppfyller Citycons strenge utvalgskriterier knyttet til urbane lokasjoner, hverdagshandel, sterk demografi og nærhet til offentlig transport og fasiliteter for å sikre konsistent kundedekning. Oppkjøpet gjør at Citycon nå har en ledende markedsposisjon i Finland, Sverige, Norge og Estland og et etablert fotfeste i Danmark.

- De siste årene har vi fokusert på å optimalisere våre inntekter, portefølje og fleksibiliteten i vår finansieringsstruktur.Nå er vi klare for en strategisk forstørrelse av driftsplattformen vår, sier Kokkeel.

Sektors portefølje består av 34 kjøpesentre totalt, hvorav 20 er fullt eller majoritetseid, 4 er minoritetseid, 2 er leid og 8 kjøpesentre er forvaltet av Sektor. Majoriteten av kjøpesentrene, nær 80% ligger i de fire viktigste økonomiske sentrene i Norge – Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger-områdene. Årlig besøker mer enn 60 millioner mennesker Sektors kjøpesentre. Sektors største leietakere er Norges største dagligvarekonsern NorgesGruppen og tekstilkonsernet Varner Gruppen, som inkluderer merker som Dressman, Bik Bok og Cubus. Sektors portefølje har en sterk beleggsprosent på 97%.

Prisen på 1,47 milliarder euro reflekterer en netto yield på 5,2%. Transaksjonen forventes å være innvannende på driftsresultatet i 2016.

- Våre to største aksjonærer, Gazit-Globe og Canada Pension Plan Investment Board, støtter transaksjonen og har akseptert å ta sin forholdsmessige andel av emisjonen. Vårt mål er å opprettholde en sterk økonomisk profil med konservativ belåning på 40-45% Loan to Value (LTV), legger Marcel Kokkeel til.

Pressekonferanse

En pressekonferanse vil bli avholdt i Oslo med ledere og direktører i begge selskaper 26. mai 2015 klokken 10:30 på The Thief Hotel på Tjuvholmen, Landgangen 1, 0252 Oslo.

For å bli med på pressekonferansens webcast:

Pressekonferense 10:30 CET

Norsk

http://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mcid=958DF5A89936E37E

Bli med på pressekonferansen via telefon:

Kontaktpersoner/Mediehenvendelser;

Styreleder Sektor Gruppen AS

Petter Anker Stordalen

Tlf. +47 95 03 97 55

Petter@homeinvest.no / pas@choice.no

Administrerende direktør Sektor Gruppen AS

Eirik Thrygg

Tlf. +47 91 39 30 98

E-post: eirik.thrygg@sektor.no

Download images