Pressemelding fra Citycon AS 6. februar 2020

Citycon har inngått avtale om kjøp av resterende eierandeler i Stovner Senter i Oslo, Torvbyen i Fredrikstad og Markedet i Haugesund.

Citycon kjøper en eiendomsportefølje med blant annet Stovner Senter i Oslo.

Citycon har siden 2015 eid 20 prosent av Sektor Portefølje II AS som består av Stovner Senter, del av Torvbyen og Markedet. Citycon har også forvaltet sentrene i hele perioden.

Verdien av kjøpet er omkring 1,5 milliarder kroner (EUR 145 millioner). Etter kjøpet eier Citycon 100 prosent av porteføljen. Transaksjonen forventes avsluttet 6. februar 2020.

I forbindelse med denne transaksjonen har Citycon signert en avtale 3. februar om å selge Markedet for omkring 120 millioner kroner (EUR 12 millioner). Transaksjonen forventes avsluttet i løpet av februar 2020.

­– Vi har eid og forvaltet disse sentrene siden 2015, så vi er trygge på at dette kjøpet vil styrke vår posisjon i Norge. Et større eierskap gir oss mer fleksibiitet i den videre utviklingen av sentrene, sier Johan Calner, kommersiell direktør i Citycon.

For mer informasjon vennligst kontakt: Johan Calner, kommersiell direktør i Citycon, tlf. 900 26 130. Daniel Sellevoll, kommunikasjonssjef i Citycon, tlf. 959 71 597.
Download images