Pressemelding Citycon Norway 24. oktober


Henrica Ginström er Chief Operating Officer i Citycon.

Citycon presenterer i dag en ny merkevareidentitet, inkludert ny logo, som gjenspeiler selskapets strategi om å eie moderne bykjerner i Norden, med fokus på behovsbaserte sentre.

Siden starten for 34 år siden har Citycon utviklet seg fra å være et finsk selskap til å dekke hele Norden. Selskapets satsing konsentrerer seg om behovsbaserte tjenester for lokalsamfunn i moderne bykjerner.

Citycon har gått fra å være en regional eier av handelseiendom til å bli et av Europas største børsnoterte eiendomsselskaper, med verdier for over 4,5 milliarder euro. Citycons nordiske strategi handler om å skape bærekraftige byer fulle av liv og å gjøre hverdagen enklere og bedre for innbyggerne.

Den nye merkevareidentiteten og logoen hinter til Citycons historie samtidig som den understreker selskapets fremtidige retning. Elementene i den nye merkevareidentiteten består av en ny logo, nye merkefarger som gjenspeiler nordisk eleganse og enkel design, samt et nytt slagord: «Vi skaper byer fulle av liv.»

– Vi er veldig stolte av den nye merkevareidentiteten, som gjenspeiler selskapets utvikling siden 1988. Arbeidet er gjort i samarbeid mellom Citycon og byrået Kurppa Hosk. Vi er trygge på at den nye identiteten gjenspeiler hvordan vi ønsker å møte kunder, lokalsamfunn og virksomheter på sentrene våre, og at den på en god måte reflekterer vårt arbeid med å forvandle unike plasser til levende lokalsamfunn, sier Henrica Ginström, Chief Operating Officer i Citycon.

Citycons nye merkevareidentitet er nå synlig på selskapets nettsted Citycon.com.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Investor Relations:
Sakari Järvelä
VP, Corporate Finance og Investor Relations
Tlf. +358 50 387 8180
sakari.jarvela@citycon.com

Pressehenvendelser:
Daniel Sellevoll
Senior kommunikasjonssjef
Tlf: +47 95 971 597
daniel.sellevoll@citycon.com

Download images