Pressemelding fra Citycon AS 15. januar 2021

Citycon avslutter siste forvaltningsoppdrag 31. mars 2021 etter at selskapet i fjor sommer annonserte en strategisk beslutning om å fokusere på egeneide sentre.

SATSER PÅ EGENEIDE SENTRE: Stovner Senter er et av sentrene som Citycon eier og som skal utvikles videre i henhold til selskapets strategier. (Foto: Citycon)

Citycon har over lengre tid forvaltet sju kjøpesentre på vegne av andre eiere. Holmen Senter, City Syd, Tiller Torget og Ivar Lykkes vei 5 ble forvaltet på vegne av Storebrand. Forvaltningsoppdraget ble avsluttet 31. desember 2020. Olav Thon Eiendom har overtatt forvaltningen av sentrene.

Strandtorget, Stadionparken og Torget Vest forvaltes på vegne av NIAM V Kjøpesenter I Holding AS. Forvaltningsoppdraget avsluttes 31. mars 2021. Nye eiere Scala Eiendom og CC Eiendom tar over forvaltningen av sentrene. Prosessen med den praktiske overføringen fra Citycon til nye forvaltere er i gang.

Citycon har 17 egeneide sentre i Norge og skal videre konsentrere seg om å utvikle disse sentrene.

– Det har vært en riktig beslutning å avslutte forvaltningsoppdragene og fokusere på å utvikle våre egne sentre. Vi ønsker å takke Storebrand og NIAM for et godt samarbeid gjennom mange år og for gode prosesser da vi besluttet å avslutte forvaltningsoppdragene, sier Håkon Tuv Dalland, kommersiell direktør i Citycon.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Håkon Tuv Dalland, kommersiell direktør i Citycon
Mob: 416 50 605, haakon.dalland@citycon.com
Daniel Sellevoll, kommunikasjonssjef i Citycon
Mob: 959 71 597, daniel.sellevoll@citycon.com
Download images