Pressemelding fra Citycon AS 19. januar 2021

Citycon og Bydel Stovner har signert en avtale om utleie av lokaler på over 600 kvadratmeter til å gjennomføre vaksinasjon på Stovner Senter. Lokalene er åpne og i gang med vaksinering av eldre hjemmeboende.


VAKSINASJONSSENTER PÅ STOVNER SENTER: Oslo kommune og Citycon samarbeider om å etablere lokaler for vaksinasjon på Stovner Senter. (Foto: Citycon)

Citycon har invitert lokale myndigheter i hele Norden til samarbeid om å etablere lokaler for å gjennomføre vaksinasjon. Citycon og Bydel Stovner er enige om en avtale som gjør det mulig for den lokale helsetjenesten å vaksinere innbyggerne i lokaler inne på Stovner Senter.

− Vi setter enormt pris på samarbeidet med Citycon og kreativiteten de har vist. Sammen har vi i løpet av kort tid utviklet et godt vaksinasjonssenter på Stovner Senter, sier Rashid Nawaz som er leder i Stovner bydelsutvalg.

I desember i fjor ble Stovner Senter COVID-19-sertifisert som det første kjøpesentre i Norge. 15. januar åpnet Oslo kommune vaksinasjonssenteret på Stovner Senter hvor man er i gang med å vaksinere eldre hjemmeboende.

− Vi har over tid jobbet systematisk med å gjennomføre smitteverntiltak i tråd med anbefalingene fra myndighetene. Vi er glade for kunne bidra også når myndighetene starter arbeidet med vaksinasjon, sier Johan Calner, kommersiell direktør i Citycon.

Citycon har gjennom hele pandemien prioritert helse og sikkerhet for kundene og de som jobber på sentrene. Det har vært ekstra fokus på rengjøring og desinfeksjon. Informasjonskampanjer har formidlet budskap om hygiene og avstand, mens samarbeid med leietakere og lokale helsemyndigheter har bidratt til å gjennomføre effektive smitteverntiltak.

− Vi kommer til å ha fullt fokus på smitteverntiltak også i tiden fremover. Det er viktig at vi ikke slapper av, men fortsetter å sørge for trygge handleopplevelser, sier Calner.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Johan Calner, kommersiell direktør i Citycon
Mob: 900 26 130, johan.calner@citycon.com
Daniel Sellevoll, kommunikasjonssjef i Citycon
Mob: 959 71 597, daniel.sellevoll@citycon.com
Download images